Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: [email protected]

Behandling av timmer- och träytor

Hur väljer jag utvändig färg på min byggnad?

När du bygger hus rekommenderar vi att du som första åtgärd tar reda på planen för byggområdet, eftersom man där kan ange vilka färgalternativ som är möjliga i området. Ibland specificeras färgerna väldigt noga, ibland är de mer riktgivande. När man bygger stuga tar planen i regel inte ställning till färgen på byggnaderna.
Jordnära lasyrfärger som motsvarar färgerna i den omgivande naturen passar ofta väl in. Om stugan exempelvis är belägen i en tallbacke, fungerar brunt i samma ton som stammarna utmärkt. Å andra sidan kan en grå ton vara ett ypperligt alternativ om huset är omgiven av berg.

I vilket skedet av byggarbetena ska timmerväggar behandlas invändigt och utvändigt?

Det lönar sig att behandla timren så fort som möjligt, eftersom solljus snabbt får träets yta att ändra färg. Detta är särskilt viktigt om den slutliga färgen på timmerväggen är ljus. Ta även bort timmeretiketterna i ändan på timren genast när det är möjligt så att de inte senare står ut som ljusa fläckar.

Byggarbeten

Hur mycket sätter sig en timmerbyggnad?

Timmerväggar sätter sig till följd av att virket krymper då det torkar, belastas och av att fogarna packas.
Normalt använt lamelltimmer sätter sig cirka 1 cm per höjdmeter efter installation, medan massivt timmer sätter sig cirka 3 cm per höjdmeter. Sättningen har emellertid beaktats vid konstruktionen av Kontios alla timmerbyggnader.

I projekt där sättning kan vara skadligt, används i regel Kontios mönsterskyddade SmartLog™ sättningsfria timmer, varvid konstruktionen inte sätter sig alls.

Hur väljer jag rätt timmer för mig?

Kontios omfattande timmersortiment har planerats noga så att det finns ett optimalt alternativ för olika användningsändamål, vare sig du ska bygg en bod, stuga, villa eller rentav en skola! Byggnadens användningsändamål påverkar valet av timmer, det vill säga om byggnaden ska vara en villa avsedd att användas året om eller eventuellt en semesterbostad eller bastu.

Storleken på byggnaden inverkar också: en liten byggnad kan göras av smått timmer, medan större byggnader kräver större timmer även ur ett utseendeperspektiv. Konstruktionsmässiga orsaker kan även påverka valet av timmertyp. Värmeisoleringsförmågan varierar enligt timmertjockleken, och även den kan vara ett urvalskriterium.

Din Kontiosäljare hjälper dig att välja rätt timmertyp för just ditt projekt.

Kontio

Varför välja Kontio?

Kontio är världens största tillverkare av timmerbyggnader. Kontio levererar cirka 2000 byggnader om året och under sina över 40 år har Kontio levererat över 50 000 byggnader runt om i världen. Vår kvalitetskontroll omfattar hela tillverkningsprocessen från skogarna i norr till den färdiga produkten.

Kontios sortiment säljs av Kontio-säljare runt om i Sverige. Du vår alltså sakkunnig service oavsett var i landet du bor.

Kontio satsar ständigt på ny produktionsteknologi som kombinerar lång erfarenhet med den senaste tekniken. Det betyder att Kontios produkter alltid uppfyller de föränderliga byggbestämmelserna och kraven.

Kontio gör även all konstruktion och produktutveckling självständigt och med egna resurser. Vi vet att vi själva har den bästa expertisen. Våra över 50 ingenjörer arbetar dagligen med att konstruera och genomför hus åt våra kunder.

Kontios sortiment

Bygger Kontio byggnader efter kundens egna bilder/planer?

Ja, det gör vi. Färdiga ritningar kan enkelt modifieras till en helhet som motsvarar dina behov och önskemål och som beaktar specialdragen för timmerbyggande.

Hur högklassig är Kontio?

Kontio är världens enda leverantör av timmerhus som gör allt från början till slut, ända från bearbetning av timmerstockar till leverans av färdiga byggnader. På detta sätt kan vi övervaka kvaliteten genom hela leveranskedjan och är inte beroende av inköpta varor eller underleverantörer i vår produktion av timmer. Varje timmerstock och planka som lämnar vår fabrik måste godkännas i vår strikta kvalitetskontroll. På detta sätt vet vi att varenda del i de byggnader vi levererar garanterat är av bästa kvalitet.

Hur väljer jag en lämplig husmodell?

Valet av modell påverkas av många faktorer, till exempel byggnadens omgivning, bestämmelser samt framför allt naturligtvis dina egna önskemål och preferenser. Vi på Kontio hjälper dig att välja den husmodell som passar bäst i din situation, så att du ska få bästa möjliga boendeupplevelse.

Vårt sortiment är det största på marknaden. Om du hittar en byggnad du gillar bäst, har vi en bekväm sökfunktion på webbplatsen som hjälper dig att avgränsa modellerna efter eget behag.

Det finns skillnader mellan villor och fritidshus. I fall byggnaden kommer användas bara då och då, kan ett fritidshus vara rätt val för dig. I fall du vill bo i huset permanent, välj ett Konto hus. Vi hjälper dig att välja en rätt byggnad för dina behov.

Tillhandahåller Kontio rundtimmer?

I övrigt är rundtimmer ett sämre alternativ, eftersom det sätter sig avsevärt mer än lamelltimmer eller massivt timmer. Därför säljer vi inte rundtimmer.

Vad är skillnad mellan ”permanent boende standard” och ”året runt boende standard”?

Permanent boende standard betyder att man bor i byggnaden permanent och söker, eller har sökt och fått bygglov för permanent boende. I detta fall så köper man en villa (ett egnahemshus) som måste uppfylla alla de krav som bygglovet för permanent boende förutsätter. Det är köparens (byggherrens) ansvar att ansöka om ”rätt” bygglov.

Året runt standard betyder att man köper ett fritidshus med  året runt standard, inte ett hus med permanent boende standard.  Kontios fritidshus är inte avsedda för att säljas som permanent boende utan endast som fritidshus.

Var kan jag ta del av Kontios modeller?

Du kan ta del av Kontios modeller på vår webbplats eller genom att läsa elektroniska kateloger på kontios websida. I broschyrerna finns en stor mängd färdigt genomtänkta lösningar. Du kan även stifta bekantskap med Kontios husmodeller på utställningsområdet Nybygget i Stockholm. Där kan du uppleva timmerbyggnadernas känsla i ett äkta Kontio Glass House-timmerhus. När du ser våra timmerbyggnader i naturen kan du låta dig övertygas av byggnadens storlek, stil, kvalitet och lämplighet.

Miljöinformation

Hur bortskaffar jag plasten kring timmerpaketen?

Skyddsplasten kan sorteras som plastförpackningar. I plastinsamlingen kan du oavsett märkning sortera alla plastförpackningar utom PVC-förpackningar.

Hur kan det vara bra för skogarna att bygga i timmer?

För skogarna i Norden är det ansvarsfullt att bygga i trä. Ju mer man bygger i trä, desto bättre är det för miljön. Trä är ett förnybart material, medan till exempel den sand som behövs för cement minskar i rasande takt i världen. FN:s UNEP-miljörapport från 2014 beskriver hur ovanjordisk sand ofta inte duger för byggande, så man är tvungen att gräva fram byggduglig sand till exempel från botten av vattendrag. Detta skadar havens och flodernas ekosystem och förändrar terrängen på oväntade sätt.

I Finland agerar man ansvarsfullt beträffande träbyggande: för varje träd som avverkas ska ny skog anläggas. Furun i Kontios produkter kommer från närliggande tallskogar. Det virke Kontio använder är PEFC-certifierad, vilket garanterar att träden kommer från skogar som sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom anger Finlands skogsinventarium att skogarna i Finland växer rentav snabbare än man trott. Vi får alltså fler nya, växande kolsänkor i snabb takt. Framför allt har tallen ökat i Finland. Till exempel växer den mängd träd som användes för  timmercampuset i Pudasjärvi på cirka 15 minuter i Finland – Kontio levererade timret till campuset då det byggdes 2014–2016.

Det finns skäl att komma ihåg att skogarna inte hålls som oförändrade kolsänkor även om de inte avverkades. När gamla träd i en ovårdad skog börjar murkna och förfalla, frigör de lagrat kol tillbaka ut i kretsloppet. I en gammal, ovårdad skog kan det frigöras lika mycket kol som den nya tillväxten binder. Därför är det bra för miljön att det äldre beståndet används till byggnader. De furor som Kontio använder har vuxit i cirka 80–120 år i en arktisk miljö och de har täta fibrer vilket gör att de lämpar sig utmärkt för timmerbyggnader.

Hur mycket koldioxid binder timmer?

Genom att använda mer trä kan vi effektivt bromsa utsläppen av växthusgaser. Ett timmerhus innehåller upp till över 30 ton virke. Trä binder över 1,5 kg koldioxid ur luften för varje kilo som det växer, det vill säga i praktiken binder ett Kontio-timmerhus samma  mängd koldioxid som uppstår när man kör 40 000 mil med personbil.

Vad är kolhandavtryck?

Koldioxidavtrycket beskriver de skadliga verkningar orsakade av människor och konsumtion och som accelererar klimatförändringarna.

En situation där nettokoldioxidavtrycket är noll kallas för koldioxidneutralt, det vill säga aktiviteten påverkar inte uppvärmningen av klimatet.

Kolhandavtrycket beskriver å sin sida klimatnyttan, det vill säga effekten på en utsläppsminskning. Det kolhandavtryck vi rapporterar hur mycket koldioxid som är bundet i Kontios timmerbyggnader, det vill säga den mängd som därmed är bort från atmosfären. Kolet hålls bundet i timmerbyggnadernas väggar under byggnadens hela livscykel, i upp till hundratals år.

Vilket är timrets koldioxidavtryck?

Koldioxidavtrycket för Kontios timmerbyggnader saknar sitt like – det är överlägset minst jämfört med andra byggmaterial.

Hela produktionskedjan för Kontios produkter är ekologisk: när timret går från skog till hus uppstår det mer än hälften mer energi än det går åt. Stocken transporteras till fabriken, sågas, torkas och förädlas. Vid tillverkningen av produkterna uppkommer avverkningsavfall, som kutterspån och sågspån, som transporteras vidare för att användas som bioenergi. Inget som helst deponiavfall uppkommer. För all produktion behöver Kontio endast cirka hälften av den energimängd som sidoflödena omfattar.

Den energi som frigörs när trä eldas är bort från användningen av fossila bränslen, från de bränslen som ursprungligen har gett upphov till klimatförändringarna. Fossila bränslen frigör nytt kol i atmosfären från uråldriga lager i jordens inre, medan användningen av trä som energi cirkulerar kol som redan finns i atmosfären.

Timmerväggarna i Kontios timmerbyggnader fungerar som en kolsänka: väggen binder tiofalt den mängd kol som frigörs vid tillverkningen. En timmerbyggnad ger alltså även mindre utsläpp av växthusgaser. Till exempel har de timmerbyggnader som Kontio levererat under de tio senaste åren bundit upp hela 650 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 8200 resor med flygplan jorden runt.

Är Kontios verksamhet miljövänlig?

Hela vår verksamhet präglas av etiskt tänkande: vi försöker ta fram ekologiska, rättvisa och ansvarsfulla lösningar. Vår träkompetens främjar dessutom helt klart den hållbara utvecklingen. Vårt mål är att se till att naturen mår bra och att vår egen generation och samtidigt även kommande generationer ska kunna leva under gynnsamma förhållanden. Detta kan vi uppnå genom att ta hänsyn till miljön, människorna samt helhetsekonomin i vårt beslutsfattande och vår verksamhet. Då vi har kontroll över hela produktionskedjan, kan vi garantera att våra arbetsrutiner är etiska, samtidigt som vi bär vårt sociala ansvar genom hela produktionskedjan. Som Kontios kund kan du ha gott samvete över att du bor i ett timmerhus från Kontio, eftersom du känner till samtliga produkters ursprung och vet att de är ekologiska och säkra samt har tillverkats under socialt acceptabla arbetsförhållanden.

Timmerinformation

Finns det skillnader mellan sättningsfria timmer?

Det finns skillnader mellan sättningsfria timmer. Kontios mönsterskyddade SmartLog™ är ett genuint sättningsfritt timmer. Den sättningsfria konstruktionen har uppnåtts med hjälp av vertikala trälameller i konstruktionen. Därmed är Kontio SmartLog™ verkligen ett sättningsfritt timmer även när omgivningsförhållandena varierar. Kontios SmartLog™ gör det möjligt att kombinera olika material utan sättningsmån, vilket i praktiken betyder enklare byggande och kostnadsbesparingar. De förutsätter inte heller justerings- eller underhållsåtgärder som är typiska vid traditionellt timmerbyggande. SmartLog™-timren fästs vid varandra med pinnbultar och sättningsfriheten uppnås redan i installationsfasen.

Hur länge håller en timmerbyggnad?

En välskött Kontio-timmerbyggnad är avsedd att hålla till kommande generationer upp till hundratals år framöver. Till exempel har den gamla timmerkyrkan i Tervola i Finland byggts 1687 och den betjänar Tervolaborna ännu i denna dag.

Hur länge håller Kontios lamelltimmer?

Limträbalkarnas historia sträcker sig till början av 1900-talet, varvid man började tillverka limmade balkkonstruktioner för byggindustrins behov. Industriell tillverkning av lamelltimmer påbörjades i Finland på 1980-talet. Tillverkningstekniken och limmen har utvecklats mycket under årtiondenas lopp. I dag använder timmerindustrin nästan enbart polyuretanlim för limning, eftersom de har utmärkt styrka under användningsförhållandena, låg energiförbrukning vid tillverkningen, ljus färg samt en fenol- och formaldehydfri sammansättning.

Erfarenheterna av lamelltimmer beträffande hållbarheten är baserad på användarerfarenheter och kontinuerlig testning enligt standarder, där man testar limfogarnas styrka under maximala belastningsförhållanden. Limleverantörerna är stora, kända tillverkare, vars produktkvalitet har säkerställts genom omfattande tester och internationella godkännanden. Användarerfarenheterna eller testerna har inte visat på några faktorer som skulle försämra lamelltimrets styrka jämfört med massivt timmer av ett träd.

Kontios tillverkning av lamelltimmer har beviljats ett certifikat, som övervakas av Finotrol Oy. Användarsäkerheten för limmen övervakas i Finland av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Hur är det med brandsäkerheten för timmer?

En timmerkonstruktion är mycket brandsäker och uppfyller lätt kraven i byggbestämmelsesamlingen i Sverige. Massivt timmer antänds dåligt och när branden fått fart förkolnar virket snabbt och ger gott om tid för utrymning. I en brandsituation behåller konstruktionen sin bärförmåga länge.

Stör eller förhindrar limmet i lamellerna konstruktionens andningsbarhet?

Andningsbarheten varken störs eller förhindras på något sätt. Purbond-limmet vi använder bevarar timrets naturliga andningsbarhet. Fästsystemet utnyttjar träets naturliga fukt för att binda samman trädelarna, det vill säga limmet innehåller inga ingredienser som påverkar hur timret andas. Limmet appliceras inte heller som en film på ytan, utan som en väv, varvid luften även kan gå igenom limämnet.

När man talar om andning tänker man ofta felaktigt på väggens förmåga att transportera fukt inifrån ut och vice versa. Det viktiga är emellertid att konstruktionen andas och luftfuktigheten hålls i balans. När fuktigheten i rumsluften stiger ska den kunna tränga in i timret och sedan frigöras tillbaka för att befukta luften. Timret balanserar alltså hygroskopiskt variationer i luftfuktigheten och förhindrar att fukt blir kvar i konstruktionerna. För denna reaktion räcker det med en några centimeter tjock konstruktion, det vill säga limfogen inuti lamelltimret påverkar inte andningsbarheten, eftersom fukten inte tränger in så djupt. Det väsentliga är att timrets inre och yttre yta får andas och inte täpps till med felaktiga ytbehandlingsämnen, såsom filmbildande lacker och målarfärger.

Vad avses med att timret andas?

När man talar om andning tänker man ofta felaktigt på väggens förmåga att transportera fukt inifrån ut och vice versa. För hälsa och komfort är det viktigare att konstruktionen andas och håller luftfuktigheten balanserad. När fuktigheten i rumsluften stiger ska den kunna tränga in i timret och sedan frigöras tillbaka för att befukta luften, som särskilt vintertid brukar vara för torr. Timret balanserar alltså hygroskopiskt variationer i luftfuktigheten och förhindrar att fukt blir kvar i konstruktionerna. För denna reaktion räcker det med en några centimeter tjock konstruktion, det vill säga limfogen inuti lamelltimret påverkar inte reaktionen, eftersom fukten inte tränger in så djupt. Det väsentliga är att timrets inre och yttre yta får andas och inte täpps till med felaktiga ytbehandlingsämnen, såsom filmbildande lacker och målarfärger.

Var tillverkas Kontios timmer?

Kontios timmerhus, timmervillor, bastubyggnader och övriga byggnader tillverkas vid Kontios egna fabrik i Pudasjävi i norra Finland. Där utförs alla tillverkningsfaser från bearbetning av timmerstockar till färdigställande av slutprodukten.

Varför lönar det sig att bygga i timmer?

Timrets hälsoeffekter är obestridliga. Enligt forskningsresultat har timmerhus mycket bra och ren inomhusluft, vilket gör att man kan andas bra i timmerhus. Det naturliga timret har utmärkt isoleringsförmåga och det balanserar effektivt temperatur och fuktighet inomhus under olika årstider och ger en livsmiljö bidrar till välbefinnande. Dessutom är Kontios timmer ett individuellt, ekologiskt och vackert material som ger ditt hus en unik och värdig anda. Kontios timmer är ett miljövänligt val.

Varifrån kommer råmaterialet för Kontios timmer?

Som råmaterial för Kontios timmer används arktisk furu som avverkats på ett ansvarsfullt sätt i fabrikens närområden I norra Finland. Dess egenskaper, det vill säga täthet och stora andel kärnved, har redan i hundratals år varit mycket uppskattade vid timmerbyggande och även bland exempelvis snickare.

Vilken är skillnaden mellan lamelltimmer och massivt timmer?

Lamelltimmer har tillverkats av flera delar som limmats ihop. Den starka kärnveden är vid ytan av timret, vilket gör att lamelltimmer inte vrids eller spricker. Massivt timmer är den traditionella timmertypen som tillverkas av ett träd.

Vilket timmer är bättre: furu eller gran?

Vi kan leverera timmerbyggnader av både furu och gran. De har närliggande hållfasthetsegenskaper. Den ljusare färgen kan vara att urvalskriterium för gran för många kunder. Med rätt behandling kan även furu ges samma nyans som gran. Över 40 års erfarenhet har visat att den arktiska furun är det bästa och mest populära valet för hållbart timmerbyggande. Den furu som används av oss vid Kontio växer nära polcirkeln i Finlands rena natur. Virkets kärna är kompakt och hållbart. Timmerhus av arktisk furu håller därför i flera generationer. Således är nästan alla timmerbyggnader vi levererar tillverkade av Kontios furu, ArcticPine™.

Är limmet i lamelltimmer giftigt?

Nej. Det Purbond-lim som vi använder i timret passar väl in i våra värderingar eftersom även dess tillverkare satsar på en ekovänlig produktion och hälsosamma livsmiljöer. Limmet innehåller inte formaldehyd eller andra giftiga beståndsdelar, utan fästsystemet använder träets naturliga fuktighet för att binda samman trädelarna.

Limmet vi använder har testats och det frigör inga hälsovådliga utsläpp till rumsluften. Limmet innehåller inga lösningsmedel och det frigör inte formaldehyd, vilket betyder att limmet är toxikologiskt säkert.

Purbond-limmet har certifierats internationellt. Användningen av Purbond-lim i träprodukter har godkänts med stöd av standarderna DIN 1052 och Eurocode 5. Kontios lamelltimmer är ett byggmaterial som hör till emissionsklassen med de lägsta utsläppen.

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×