Kontiotuote Oys Offentlig Registerbeskrivning

 

1. Registeransvarig

Kontiotuote Oy
Ranuantie 224
93100 Pudasjärvi

 

2. Kontaktperson i registerärenden

Kontaktperson: Mika Rytky, Kontiotuote Oy, för det tekniska utförandet ansvarar Crasman Oy.

 

3. Registrets namn

Kontio webbtjänst / verkkopalvelu

 

4. Registrets ändamål

Persondata samlas in och används på uppdrag av Kontiotuote Oy för marknadsundersökningar samt för utskickande av olika slag av reklam och marknadsföringsmaterial. Uppgifterna samlas in och används i enlighet med Personuppgiftlagens 4 kap. 19 §.

 

5. Registeruppgifter

I registret sparas följande uppgifter avseende en enskild person: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer. Uppgifterna samlas in på Kontios webbplats, på en enskild e-postblankett.

 

6. Principer för skydd av register

Uppgifterna samlas automatiskt i webbplatsens användarregister och skyddas av ett dedikerat skyddsprogram i operativsystemet. Tillgång till systemet förutsätter en auktoriserad användarkod och ett lösenord. Systemet skyddas därtill med brandmurar och andra tekniska metoder. Informationen som lagras i registret är tillgänglig endast för den registeransvariges auktoriserade personal. All information i registret förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

 

7. Cookies

Vi använder webbkakor (cookies) på vår webbplats för att redigera och personalisera innehåll samt för trafikanalys i syfte att kunna erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Webbkakorna är sessionsdatafiler som sparas i webbplatsbesökarens dator. Sessionsdatauppgifterna lämnas till Google. Genom att besöka webbsidorna accepterar du att vi använder cookies.

Kontiotuote Oy:s Offentlig Registerbeskrivning


LÄS

 

Kontiotuote Oy:s Marknadsföringsregister Offentlig Dataskyddbeskrivning


LÄS

 

Kontiotuote Oy:s Kundregister Offentlig Dataskyddbeskrivning


LÄS

Sparade favoriter

modell modeller