Kontiotuote Oy – beskrivelse av registre og personvern

 

1. Registeransvarlig

Kontiotuote Oy
Raunuantie 224
93100 Pudasjärvi
[email protected]

 

2. Kontaktperson i saker som angår registeret

Kontaktperson: Mika Rytky, Kontiotuote Oy. For den tekniske utførelsen er Crasman Oy ansvarlig.

 

3. Registerets navn

Kontio nettjeneste/verkkopalvelu

 

4. Registerets formål

Persondata samles inn og brukes på oppdrag av Kontiotuote Oy til markedsundersøkelser samt utsending av ulike typer reklame og markedsføringsmateriale. Opplysningene samles inn og brukes i samsvar med den finske Personopplysningsloven, kap.4, § 19.

 

5. Registeropplysninger

I registeret lagres følgende personopplysninger: Fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer. Opplysningene samles inn på Kontios nettsted, på ett enkelt e-postskjema.

 

6. Prinsipper for beskyttelse av registeret

Opplysningene samles automatisk i nettstedets brukerregister og beskyttes av et dedikert beskyttelsesprogram i operativsystemet. Tilgang til systemet forutsetter autorisert brukerkode og passord. Systemet beskyttes i tillegg av brannmurer og andre tekniske metoder. Informasjonen som lagres i registeret er kun tilgjengelig for autoriserte medarbeidere hos den registeransvarlige. All informasjon i registeret oppbevares på låste og bevoktede steder.

Kontiotuote Oy – beskrivelse av registre og personvern


LÄS

 

Kontiotuote Oys markedsføringsregister personvern


LÄS

 

Kontiotuote Oys kunderegister personvern


LÄS

Lagrede favoritter

modell modeller