Kontiotuote Oys kunderegister personvern

 

1. Registeransvarlig

Navn: Kontiotuote Oy
Adresse: Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi, Finland
Telefonnummer: +358 20 770 7400
E-postadresse: [email protected]

 

2. Kontaktperson i saker som angår registeret

Navn: Mika Rytky
Telefonnummer: +358 406878449
E-postadresse: [email protected]

 

3. Registerets navn

Kontiotuote Oys kunderegister

 

4. Formålet med og årsaken til behandlingen av personopplysninger

Personopplysninger behandles i samsvar med loven for å gjennomføre kundekontrakter, -oppdrag og -bestillinger samt til kundekommunikasjon.
Grunnlaget for behandlingen er det for tiden gjeldende kundeforholdet, basert på kontrakter, bestillinger eller oppdrag.

 

5. Personopplysninger som behandles, samt deres oppbevaringstider

  • Kundens navn og kontaktopplysninger (organisasjonsnummer eller personnummer)
  • For bedriftskunder: kontaktpersonens navn og kontaktopplysninger
  • Instrukser om fakturering

Kundeopplysningene oppbevares permanent. Kontaktpersonen kan endres eller fjernes.

 

6. Regelmessige opplysningskilder

Offentlige registre, personene som selv skal registreres.

 

7. Regelmessig videreformidling av opplysninger

Ingen regelmessig videreformidling av opplysninger.

 

8. Videreformidling av opplysninger utenfor EU eller EØS

Opplysningene videreformidles utenfor EU/EØS-området for økonomiske forvaltningsformål, og den registeransvarlige må sørge for overholdelse av gjeldende bestemmelser om videreformidling av personopplysninger som kreves av personvernforordningen, som har til formål å sikre at personvernet ivaretas.

 

9. Prinsippene for beskyttelse av registeret

  • Manuelt materiale oppbevares på låste steder og i separate, låsbare oppbevaringsskap og -skuffer, dit kun de personene hvis arbeidsoppgaver nødvendiggjør behandling av materialet har tilgang. Opplysningene behandles konfidensielt og lovpålagte krav om fortrolighet overholdes.
  • Elektronisk materiale oppbevares sentralt på servere som er beskyttet av en brannmur. Tilgang til dokumentene og personopplysningsregistrene er beskyttet med brukerord og passord, og tilgangen kan begrenset i henhold til behandlingsbehov. Opplysningene behandles konfidensielt, lovpålagte krav om fortrolighet overholdes.
  • Av de som behandler personopplysningene forutsette det beskyttelsesprinsipper på minst samme nivå og i tillegg at det implementeres instrukser og overholdes krav til beskyttelse som gis i en spesiell behandlingskontrakt.

 

10. Rett til innsyn

Alle har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om dem i registeret. Forutsetningen for å få slike opplysninger er at henvendelsen foretas skriftlig og at det ved behov fremlegges tilstrekkelige opplysninger for å verifisere identiteten til den som ber om innsyn. Henvendelsen bør rettes til den registeransvarliges kontaktperson som er oppført i i punkt 2. Henvendelser om innsyn kan foretas gratis én gang per kalenderår, og til andre tider kan det påløpe et rimelig gebyr for behandlingen av henvendelsen (50 € + mva).

 

11. Rett til å kreve at opplysninger korrigeres

Registrerte personer har rett til å kreve at feilaktige opplysninger om dem blir korrigert. Den registeransvarlige kan også på eget initiativ korrigere opplysninger han/hun oppdager er feilaktige. Henvendelsen om korrigering bør foretas skriftlig, og ved behov ved behov skal det fremlegges tilstrekkelige opplysninger for å verifisere identiteten til den som fremsetter kravet. Henvendelse om korrigering bør rettes til den registeransvarliges kontaktperson som er oppført i punkt 2.

 

12. Rett til å kreve av opplysninger fjernes

Registrerte personer har rett til å kreve at opplysninger om dem fjernes. Retten til fjerning kan innskrenkes av lovpålagte eller tekniske grunner til å beholde opplysningene. Henvendelsen bør foretas skriftlig, og ved behov ved behov skal det fremlegges tilstrekkelige opplysninger for å verifisere identiteten til den som fremsetter kravet. Henvendelsen bør rettes til den registeransvarliges kontaktperson som er oppført i punkt 2.

Kontiotuote Oy – beskrivelse av registre og personvern


LÄS

 

Kontiotuote Oys markedsføringsregister personvern


LÄS

 

Kontiotuote Oys kunderegister personvern


LÄS

Lagrede favoritter

modell modeller