Kontiotuote Oys Marknadsföringsregister Offentlig Dataskyddbeskrivning

 

1. Registeransvarig

Namn: Kontiotuote Oy
Adress: Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi, Finland
Telefonnummer: +358 20 770 7400
Epostadress: [email protected]

 

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Namn: Mika Rytky
Telefonnummer: +358 406878449
Epostadress: [email protected]

 

3. Registrets namn

Kontiotuote Oy:s marknadsföringsregister

 

4. Ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för företagets annonserings, marknadsförings och försäljnings behov för att förverkliga inskaffande av nya kunder med samtycke av den registrerade.

 

5. Personuppgifter som behandlas samt deras förvaringstider

  • Kundens namn och kontaktuppgifter
  • För en företagskund kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

Kunduppgifterna lagras 5 år. Om ett erbjudande har gjorts till kunden, lagras kunduppgifterna i 10 år.

 

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personerna själva som skall registreras (uppgifterna insamlade t.ex. på mässor och från broschyrbeställningar).

 

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Inget regelmässigt utlämnande av uppgifter.

 

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

 

9. Principerna för skyddet av registret

  • Manuellt material förvaras i låsta utrymmen och skilt låsbara förvaringsskåp och -lådor, till vilka bara de personer har tillgång, vars arbetsuppgifter kräver behandling av materialet. Utrymmena har passagekontroll. Uppgifterna behandlas som konfidentiella och lagstadgade sekretessplikter följs.
  • Elektroniskt material förvaras centralt i servers skyddade av en brandvägg. Tillgång till dokumenten och personuppgiftsregistren är skyddade med användarnamn och lösenord, och tillgången kan begränsas enligt behandlingsbehov. Uppgifterna behandlas som konfidentiella och lagstadgade sekretessplikter följs.
  • Av personuppgifternas behandlare förutsätts åtminstone samma nivås skyddsprinciper, och därtill implementering av instruktioner och skyddskrav givna med ett skilt behandlingskontrakt.

 

10. Granskningsrätt

Var och en har rätt att få information om vilka uppgifter om honom som har lagrats i registret. För att ge uppgifter förutsätts att begäran presenteras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra begärarens identitet. Begäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2. Granskningsbegäran är gratis en gång per kalenderår och annars kan en rimlig ersättning uppbäras för begäran (50 €+moms).

 

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter om honom rättas. Den registeransvarige kan även på eget initiativ rätta uppgifter han märker är felaktiga. Rättelsebegäran bör göras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra kravställarens identitet. Rättelsebegäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2.

 

12. Rätt att kräva borttagning av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att uppgifter om honom tas bort. Begäran bör göras skriftligt och vid behov presenteras däröver tillräckliga uppgifter för att försäkra kravställarens identitet. Borttagningsbegäran bör riktas till den registeransvariges kontaktperson nämnd i punkt 2.

Kontiotuote Oy:s Offentlig Registerbeskrivning


LÄS

 

Kontiotuote Oy:s Marknadsföringsregister Offentlig Dataskyddbeskrivning


LÄS

 

Kontiotuote Oy:s Kundregister Offentlig Dataskyddbeskrivning


LÄS

Sparade favoriter

modell modeller