Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: info@kontio.se

Vilket är timrets koldioxidavtryck?

Koldioxidavtrycket för Kontios timmerbyggnader saknar sitt like – det är överlägset minst jämfört med andra byggmaterial.

Hela produktionskedjan för Kontios produkter är ekologisk: när timret går från skog till hus uppstår det mer än hälften mer energi än det går åt. Stocken transporteras till fabriken, sågas, torkas och förädlas. Vid tillverkningen av produkterna uppkommer avverkningsavfall, som kutterspån och sågspån, som transporteras vidare för att användas som bioenergi. Inget som helst deponiavfall uppkommer. För all produktion behöver Kontio endast cirka hälften av den energimängd som sidoflödena omfattar.

Den energi som frigörs när trä eldas är bort från användningen av fossila bränslen, från de bränslen som ursprungligen har gett upphov till klimatförändringarna. Fossila bränslen frigör nytt kol i atmosfären från uråldriga lager i jordens inre, medan användningen av trä som energi cirkulerar kol som redan finns i atmosfären.

Timmerväggarna i Kontios timmerbyggnader fungerar som en kolsänka: väggen binder tiofalt den mängd kol som frigörs vid tillverkningen. En timmerbyggnad ger alltså även mindre utsläpp av växthusgaser. Till exempel har de timmerbyggnader som Kontio levererat under de tio senaste åren bundit upp hela 650 000 ton koldioxid, vilket motsvarar 8200 resor med flygplan jorden runt.

Tillbaka

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×