Usein kysytyt kysymykset

Olemme keränneet tälle sivulle meiltä usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi alla olevasta listauksesta, ota yhteyttä meihin niin autamme sinua [email protected]

Hirsi- ja puupintojen käsittely

Missä vaiheessa rakentamista hirsiseinät tulee käsitellä sisältä ja ulkoa?

Hirret kannattaa käsitellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä auringonvalo muuttaa puun pinnan sävyn nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää, mikäli lopullinen hirsiseinän väritys tulee olemaan vaalea. Hirsien päässä olevat hirsitarrat kannattaa irrottaa heti kun mahdollista, jotta ne eivät erotu myöhemmin vaaleina läiskinä.

Miten hirsipinnat käsitellään?

Kontion asiakkaana saat omat ohjeet hirsipintojen käsittelyyn. Niiden avulla varmistat, että rakennuksesi saa oikeanlaisen suojan ja näyttää hyvältä.

Ulko- ja sisäpinnoille on hieman erilaiset käsittelyt. Käsittelyt voidaan tehdä joko kuultavana tai peittävänä. Sävytetty kuulto tai peittosuoja hirren ulkopinnassa on suositeltava. Väritön kuullote ei ole suositeltava, koska vain sävytetty antaa puulle suojan harmaantumista vastaan. Mikäli haluaa harmaantuvan hirren myös tähän löytyy omat käsittelynsä.

Kuultavat pinnoitteet korostavat hirren ulkonäköä ja ovat huoltomaalauksen kannalta helpompi. On myös hyvä muistaa, että hirsi ei ole erikseen suojakäsitelty valmistuksen yhteydessä joten varsinkin kostealla säällä kannattaa suojakäsitellä hirsipinnat mahdollisimman pian.

Sisäpinnoilla voidaan käyttää kuultavia panelisuojia, öljyjä ja vahoja. Ne eivät jätä kalvoa pintaan ja mahdollistavat puun hengittävyyden.

Miten valitsen rakennukseni ulkovärityksen?

Taloa rakennettaessa kannattaa heti ensimmäiseksi tutustua rakennusalueen kaavaan, sillä siinä saatetaan määritellä alueen rakennusten väritysmahdollisuudet. Värit saatetaan määritellä hyvin tarkasti, tai suuntaa-antavasti. Mökkiä rakennettaessa kaava ei yleensä määrittele rakennusten väritystä.
Luontoon sopii yleensä hyvin maanläheiset kuultosävyt, jotka löytyvät ympäröivästä luonnosta. Esimerkiksi; mikäli mökki on mäntymetsässä, runkojen sävyä toistava ruskea sopii mainiosti. Toisaalta jos ympärillä on kallioita, harmaa sävy voi olla oiva vaihtoehto. Löydät Kontio Living –osiosta inspiraatioita ja malleja hirsirakennusten ulkoväritykseen.

Hirsitietoa

Haittaako tai estääkö lamellihirren liima hengittävyyttä?

Ei haittaa eikä estä millään tavalla. Käyttämämme Purbond-liima säilyttää hirren luonnollisen hengittävyyden. Tarttumisjärjestelmä käyttää puun luonnollista kosteutta puuosien yhteenliittämiseen, eli liimassa ei ole hirren hengittävyyttä estäviä ainesosia. Liimaa ei myöskään levitetä pinnalle kalvoksi, vaan harsoksi, jolloin liima-ainekseen jää myös ilmankulkuaukkoja.
Hengittävyytenä ajatellaan usein harhaanjohtavasti seinän kykyä siirtää kosteutta sisältä ulos ja päinvastoin. Tärkeää on kuitenkin rakenteen hengittävyys ja ilmankosteuden tasapaino. Huoneilman kohoavan kosteuden on päästävä hirren sisälle ja palattava sieltä taas takaisin kostuttamaan ilmaa. Hirsi siis tasaa hygroskooppisesti ilmankosteuden vaihtelua ja estää kosteutta jäämästä rakenteisiin.
Tähän reaktioon riittää muutaman sentin syvyinen rakenne, eli liimasauma lamellihirren sisällä ei vaikuta hengittävyyteen, sillä kosteus ei kulje niin syvälle. Olennaista on, ettei hirren sisä- ja ulkopinnan hengittävyyttä tukita vääränlaisilla pintakäsittelyaineilla, kun kalvon muodostavilla lakoilla ja maaleilla.

Halkeileeko lamellihirsi sisältä tai ulkoa? Onko halkeilu normaalia?

Hirsi on hygroskooppinen materiaali, jolla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Se asettuu aina tietyllä viiveellä tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa. Kosteuden vaihteluiden seurauksena puu kutistuu tai turpoaa, muuttaa muotoaan ja siihen saattaa tulla halkeamia, kun puun sisäiset jännitykset ylittyvät. Halkeilu on tietyssä määrin hirrelle luonnollinen ominaisuus, myös lamellihirrelle. Erityisen tärkeää on huolehtia, että hirren kosteus ei pääse nopeasti ja suuresti vaihtelemaan käyttökohteeseen suositellusta arvosta varastoinnin, asennuksen ja rakentamisen aikana. Tästä on tarkemmin ohjeistettu Kontion HIRSIRAKENNUKSEN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMASSA.

Kuinka kauan liimahirsi kestää?

Liimapuupalkkien historia ulottuu 1900-luvun alkupuolelle, jolloin liimaamalla kasattujen palkkirakenteiden valmistus rakennusteollisuuden tarpeisiin alkoi. Lamellihirsien teollinen valmistus aloitettiin Suomessa 1980-luvulla. Lamellihirsien valmistustekniikka ja liimat ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana paljon. Nykyisin hirsiteollisuus käyttää lähes yksinomaan liimauksissa polyuretaaniliimoja, joiden etuna on erinomainen lujuus käyttöolosuhteissa, pieni energiankulutus valmistuksessa, vaalea väri sekä fenoli- ja formaldehydivapaa koostumus.

Lamellihirsien kokemukset kestävyyden suhteen perustuvat käyttökokemuksiin ja jatkuvaan standardien mukaisiin testauksiin, joissa valmistuserän liimasaumojen kestävyys testataan maksimaalisissa rasitusolosuhteissa. Liimojen toimittajiksi valikoituvat suuret tunnetut valmistajat, joiden tuotteiden laatu on varmistettu laajoilla testauksilla ja kansainvälisillä hyväksynnöillä. Lamellihirsien käyttökokemuksissa tai testauksissa ei ole ilmennyt tekijöitä, mitkä olisivat omiaan heikentämään lamellihirren kestävyyttä, massiiviseen yksipuiseen hirteen verrattuna.

Kontion lamellihirren valmistukselle on myönnetty sertifikaatti, jota valvoo Finotrol Oy. Liimojen käyttöturvallisuutta valvoo Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Miksi kannattaa rakentaa hirrestä?

Hirren terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimustulosten mukaan hirsitalossa on erittäin hyvä ja puhdas sisäilma, minkä takia hirsitalossa on hyvä hengittää. Luonnonmukaisen hirren eristyskyky on erinomainen ja se tasaa tehokkaasti sisäilman lämpöä ja kosteutta eri vuodenaikoina, tarjoten hyvinvointia edistävän ympäristön elää. Lisäksi Kontion hirsi on yksilöllinen, ekologinen ja kaunis materiaali, joka antaa talollesi jäljittelemättömän arvokkaan hengen. Kontion hirsi on ympäristöystävällinen valinta.

Mikä on painumaton hirsi?

Painumattomalla hirrellä tarkoitetaan hirsirakennusta joka on tehty siten, että rakenne ei asennuksen jälkeen painu kasaan. Perinteisesti hirsirakennus on painunut 3-5 cm asennuksen jälkeen ja tämä on otettava huomioon rakenteiden suunnittelussa.

Painuminen syntyy siitä että puu kutistuu aina kuivuessa. Kutistusta voidaan estää liimaamalla osa hirsilamelleista syyn suunnassa pystysuoraan. Tällöin hirren/seinän kuivumisesta aiheutuva painuminen on vähäisin. Tämä on ainoa tapa saavuttaa painumatonta hirttä, se ei onnistu esimerkiksi kuivattamalla puuta erikoiskuivaksi ennen valmistusta.

Kontion SmartLog™ on markkinoiden edistyksllisin painumaton hirsi. Se on yhdisteltä Kontion pitkää kokemusta ja uusinta valmistustekniikkaa. Se takaa vahvan, vakaan rakenteen joka kestää eikä rakennus painu. Saumojen tiivistymisestä johtuva painuminen on otettu huomioon asennustekniikassa ruuvivaarnoituksella, jolloin hirret kiristyvät toisiinsa kiinni heti asennettaessa.

Tutustu lähemmin markkinoiden ainoaan  SmartLog™ hirteen tästä.

Millainen on hirren paloturvallisuus?

Hirsirakenne on erittäin paloturvallinen ja täyttää helposti Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Massiivihirsi syttyy heikosti ja palon alettua hiiltyy nopeasti antaen hyvin aikaa rakennuksesta poistumiseen. Palotilanteessa rakenne säilyttää kantavuutensa pitkään.

Missä Kontion hirret valmistetaan?

Kontio on markkinoiden ainoa toimija joka valmistaa hirret tukista valmiiseen taloon, eli hallitsee koko valmistusketjun. Kontion hirsitalot, hirsihuvilat, saunat ja muut rakennukset valmistetaan maailman suurimmalla hirsitalotehtaalla Pudasjärvellä pohjois-pohjanmaalla.

Tehdas on toiminut Pudasjärvellä yli 40 vuotta ja sieltä toimitetaan noin 2.000 hirsirakennusta vuodessa Suomeen ja maailmalle. Sijainti on optimaalinen keskellä pohjoisen metsiä, joista tuotannon männyt kaadetaan ja noudetaan.

Mistä Kontion hirsien raaka-aine tulee?

Kontio hirsien raaka-aineena käytetään tehtaan lähialueilta vastuullisesti kaadettua arktista mäntyä. Sen ominaisuudet, eli tiukkasyisyys ja suuri sydänpuun osuus ovat jo satojen vuosien ajan olleet erittäin arvostettuja hirsirakentamisessa ja myös esimerkiksi puuseppien keskuudessa.

Miten huoneala lasketaan?

Huoneala lasketaan huoneen sisäpintojen mukaan. Poikkeuksena kuitenkin:

 • Huonealaan ei lasketa alle 1600 mm korkeita alueita tai portaita
 • kahden huoneen välinen, vähintään 2200 mm korkea aukko lasketaan puoliksi näiden huoneiden huonealoihin
 • Lattiaan asti ulottuva erkkeri lasketaan huonealaan jos sen korkeus on vähintään 2200 mm
Miten huoneistoala lasketaan? Eroavatko ne taloissa ja huviloissa?

Taloissa lämmin huoneistoala lasketaan ulkoseinien sisäpinnasta ja laskennassa huomioidaan vain lämpimät tilat. Esimerkiksi lämmin kuisti lasketaan mukaan, kun taas kylmää lasikuistia ei.

 • Huoneistoalasta vähennetään kaikki kantavat rakenteet, hormit ja alle 1600 mm korkeat tilat.
 • Portaan alle jäävä yli 1600 mm korkea tila lasketaan huoneistoalaan vain jos sen keskikorkeus on yli 2200 mm .
 • Huoneistojen välinen seinä lasketaan puoliksi huoneistojen huoneistoalaan, jos se ei ole kantava eikä osastoiva seinä.
 • Porras lasketaan mukaan huoneistoalaan siinä kerroksessa johon noustaan.

Huviloissa lämmin lattia-ala, kuten huoneistoala mutta alle 1600 mm korkeat tilat, lasketaan mukaan.

Miten kauan hirsirakennus kestää?

Hyvin hoidettu Kontion hirsirakennus on erittäin pitkäikäinen. Kontion hirsirakennukset kestävät sukupolvilta toisille  –  jopa satojen vuosien ajan. Suomessa on perinteisesti rakennettu hirrestä ja hyväksi koettuun materiaaliin ollaan palaamassa enenevissä määrin. Tänä päivänä jo jopa joka neljäs talo rakennetaan hirrestä. Kontion hirsitalo on kaikin puolin kestävä valinta.

Suomessa löytyy paljon satoja vuosia vanhoja hirsirakennuksia, jotka ovat käytössä edelleen. Esimerkiksi Tervolan vanha hirsikirkko on rakennettu vuonna 1687 ja se palvelee tervolalaisia yhä tänäkin päivänä. Mustion Linna valmistui 1790-luvulla ja toimii edelleen hotelli- ja kokouskäytössä.

Miten kerrosala lasketaan?

Kerrosala lasketaan ulkoseinän ulkopinnasta.

Poikkeuksena kuitenkin:

 • Mukaan ei lasketa alle 1600 mm korkeita tiloja
 • Kerroksessa kerrosalaan lasketaan kaikki tilat näiden käyttötarkoituksesta ja ominaisuuksista riippumatta. Siis myös autotalli, kylmät varastot jne.
 • Porrasaukko vähennetään alasta kerroksesta, johon portaat nousevat. Esim. kolmikerrostalossa porrasaukko vähennetään ylimmässä kerroksessa.
 • Kellari- ja ullakkokerroksessa laskuista vähennetään saunat ja varastot
  • ”Rakennuksen kerrosalaan luetaan … se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.”
Miten lasken rakennuksen tilavuuden?

Rakennuksen tilavuus lasketaan ulkoseinien ulkopinnan, alapohjan alapinnan ja yläpohjan yläpinnan mukaan. Tilavuus ilmoitetaan 10m3 tarkkuudella.

Mitä eroa on lamellihirrellä ja massiivihirrellä?

Lamellihirsi on lähes vääntymätön, siinä on vähemmän ja pienempiä halkeamia kuin massiivihirressä. Korkeissa lamellihirsissä pinta on kahdesta lamellista, jolloin myös pinnassa on kaksi sydänpuuosuutta. Massiivihirsi valmistetaan yhdestä puusta.

Mitä tarkoittaa bruttoala?

Bruttoala on kaikkien kerrostasoalojen summa.

Mitä tarkoittaa hirren hengittävyys?

Hengittävyytenä ajatellaan usein harhaanjohtavasti seinän kykyä siirtää kosteutta sisältä ulos ja päinvastoin. Terveyden ja mukavuuden kannalta tärkeämpää on rakenteen hengittävyys ja ilmankosteuden tasapaino. Huoneilman kohoavan kosteuden on päästävä hirren sisälle ja palattava sieltä taas takaisin kostuttamaan ilmaa, joka etenkin talvisin tahtoo olla liian kuivaa. Hirsi siis tasaa hygroskooppisesti ilmankosteuden vaihtelua ja estää kosteutta jäämästä rakenteisiin.
Tähän reaktioon riittää muutaman sentin syvyinen rakenne, eli liimasauma lamellihirren sisällä ei vaikuta reaktioon, sillä kosteus ei kulje niin syvälle. Olennaista on, ettei hirren sisä- ja ulkopinnan hengittävyyttä tukita vääränlaisilla pintakäsittelyaineilla, kun kalvon muodostavilla lakoilla ja maaleilla.

Mitä tarkoittaa kokonaisala?

Kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala ulkoseinien ulkopinnasta. Mukaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja.

Mitä tarkoittaa rakennusala?

Rakennusala on se osa tontista, jolle saa sijoittaa rakennuksia.

Mänty vai kuusi - kumpi on parempi?

Kontio toimittaa hirsirakennuksia männystä. Lujuusominaisuuksiltaan mänty ja kuusi ovat lähellä toisiaan. Kuusi on käsittelemättömänä mäntyä väriltään hieman vaaleampi. Suurin osa pinnoista kuitenkin käsitellään, joten lopputuloksen kannalta sillä ei ole merkitystä.

Kontion yli 40 vuoden kokemus on osoittanut, että arktinen mänty on paras, perinteisin ja suosituin valinta kestävään hirsirakentamiseen. Kontion käyttämä tiukkasyinen mänty kasvaa puhtaassa Suomen luonnossa lähellä napapiiriä. Puun ydin on tiheää ja kestävää, joten arktisesta männystä rakennetut hirsitalot kestävät elämää useiden sukupolvien ajan.

Näin ollen suosittelemme mäntyä ja lähes kaikki toimittamamme hirsirakennukset ovat Suomen pohjoisen luonnon ja Kontion ArcticPine™ mäntyä.

 

Onko lamellihirren liima myrkyllistä?

Ei ole. Hirsissä käyttämämme Purbond -liima sopii hyvin yhteen arvojemme kanssa sillä myös sen valmistaja panostaa ekoystävälliseen tuotantoon ja terveellisiin elinympäristöihin. Liima ei sisällä formaldehydia eikä muita myrkyllisiä ainesosia, vaan tarttumisjärjestelmä käyttää puun luonnollista kosteutta puuosien yhteen liittämiseen.

Käyttämämme liima-aine on testattu, eikä siitä todistetusti vapaudu sisäilmaan terveydelle haitallisia päästöjä. Liimassa ei ole lainkaan liuottimia, eikä siitä erity formaldehydia, mikä tekee liimasta toksikologisesti turvallisen.

Purbond -liima on kansainvälisesti sertifioitu. Purbond -liimojen käyttö puutuotteissa on hyväksytty DIN 1052- ja Eurocode 5 -standardien nojalla. 

Onko painumattomissa hirsissä eroja?

Painumattomissa hirsissä on eroja. Kontion mallisuojattu SmartLog™ on aidosti painumaton hirsi. Painumaton rakenne on saavutettu hirren rakenteessa olevilla pystypuulamelleilla. Kontio SmartLog™ on näin ollen todellinen painumaton hirsi myös ympäristön olosuhteiden vaihtelussa. Kontion SmartLog™ mahdollistaa erilaisten materiaalien yhdistämisen ilman painumavaroja, mikä käytännössä tarkoittaa helpompaa rakentamista ja kustannussäästöä. Se ei myöskään edellytä perinteiselle hirsirakennukselle tyypillisiä säätö- ja huoltotoimenpiteitä. SmartLog™ hirret kiinnitetään toisiinsa ruuvivaarnoituksella ja sen painumattomuus saavutetaan heti asennusvaiheessa.

Kontio

Miksi valita Kontio?

Kontio on kotimainen, vakavarainen ja luotettava perheyritys sekä maailman suurin hirsitalovalmistaja.

Olemme toimineet hirsirakennusalalla jo 1970-luvulta lähtien, koko ajan kehittäen sekä liiketoimintaamme, että mallistoamme asiakkaidemme tarpeisiin. Toimitamme vuosittain noin 2000 rakennusta 30 eri maahan. Yli 45 vuoden elinaikamme aikana olemme toimittaneet jo yli 50 000 rakennusta ympäri maailmaa.

Meillä on pitkä historia ja kokemus sekä hirrestä, että hirsirakentamisesta. Olemme ainoa hirsirakennusvalmistaja Suomessa, joka tekee kaiken alusta alkaen tukista valmiiksi taloksi. Tiukka laadunvalvontamme kattaa koko valmistusprosessin pohjoisen metsistä valmiiseen tuotteeseen. 

Panostamme jatkuvasti uuteen tuotantoteknologiaan, joka yhdistää sekä pitkän kokemuksemme, että viimeisimmän tekniikan. Näin ollen tuotteemme vastaavat aina ajanmukaisia rakennusmääräyksiä ja -vaatimuksia.

Toteutamme myös suunnittelun ja tuotekehityksen itsenäisesti ja omilla resursseillamme. Me tiedämme, että paras osaaminen löytyy meiltä itseltämme. Kontion yli 50 omaa insinööriä tekevät päivittäin työtä asiakkaidemme talojen suunnittelun ja toteutuksen parissa. 

Tuotekehityksemme on aina askeleen edellä rakennuskehityksessä ja toimimme tiennäyttäjänä hirsirakennusalalla uudenlaisten mallistojemme ja arkkitehtuurimme ansiosta.

Kontion mallistoa myy yli 30 pitkän kokemuksen omaavaa edustajaa ympäri Suomea. Saat siis asiantuntevaa palvelua läheltä, asut missä päin maata tahansa.

Mikä on OmaKontio?

Haluamme tehdä rakentamisen sinulle mahdollisimman helpoksi ja miellyttäväksi kokemukseksi. OmaKontio -palvelu on asiakkaillemme tarkoitettu digitaalinen palvelukokonaisuus, josta löydät kaikki rakennusprojektiisi tarvittavat tärkeät tiedot kuten piirustukset, asennusohjeet sekä muut tiedostot ja aikataulut. Palvelusta löydät myös kattavan valikoiman rakennusalan ammattilaisia, joita voit palkata projektiisi. Voit säilyttää kaiken tiedon palvelussa niin kauan kuin itse haluat.

OmaKontion avulla tiedonsiirto rakennusprojektin aikana käy kätevästi ja tieto on saatavilla juuri silloin kun tarvitset sitä, missä ikinä oletkin. Käytät palvelua näppärästi sekä tietokoneella, tabletilla, että älypuhelimella. Rakennusprojektiin liittyen tietoa tarvitsevat sinun lisäksesi esimerkiksi vastaava työnjohtaja, perustuksen tekijä, sähkömies ja putkimies. Napinpainalluksella voit antaa heille pääsyn palveluun ja sitä myötä projektiisi. Näin säästät sekä aikaa että rahaa!

OmaKontio -tunnukset perustetaan sinulle heti kaupanteon jälkeen.

Kontion mallisto

Kuinka laadukas Kontio on?

Kontio on maailman ainoa hirsitalotoimittaja, joka tekee kaiken alkaen tukista valmiiseen rakennukseen. Tällä tavalla voimme valvoa laatua läpi koko toimitusketjun, emmekä ole riippuvaisia ostotuotteista tai alihankkijoista hirsituotannossamme. Jokaisen tehtaaltamme lähtevän hirren ja laudan on läpäistävä tarkka laadunvalvontamme, jonka ansiosta tiedämme että jokainen toimittamamme rakennuksen osa on varmasti parhainta laatua.

Missä voin tutustua Kontion malleihin?

Kontion malleihin voit tutustua omilla nettisivuillamme tai tilaamalla maksuttoman esitteemme kotiisi. Esitteistä löytyy valtava määrä valmiiksi mietittyja ratkaisuja. Kontion talomalleihin voit tutusta myös Nurmijärven näyttelyalueella. Nurmijärvellä voit kokea hirsirakennusten tunnelman aidoissa Kontio-hirsitaloissa ja -huviloissa. Näkemällä luonnossa erikokoisia hirsirakennuksiamme voit vakuuttua rakennuksen koosta, laadusta ja sopivuudesta. 

Miten valitsen sopivan talomallin?

Mallin valintaan voi vaikuttaa moni tekijä, kuten esimerkiksi rakennuksen ympäristö, määräykset sekä tärkeimpänä tietenkin sinun omat toiveesi ja mieltymyksesi. Me Kontiolla autamme valitsemaan juuri sinun tilanteeseesi sopivimman talomallin, jotta asumiskokemuksesi olisi paras mahdollinen.

Mallistomme on markkinoiden laajin. Jotta löydät mieluisimman rakennuksen, löytyy sivultamme kätevä hakutoiminto jonka avulla pystyt rajaamaan mallit mieltymyksesi mukaan.

Saako Kontiolta paritaloja?

Paritalo on yhteisellä tontilla sijaitseva, kahden erillisen asunnon muodostama talo. Kaikki Kontion talomallit ovat muokattavissa toiveidesi ja tarpeidesi mukaan, joten paritalo on myös mahdollista toteuttaa Kontion hirrellä.

Saako Kontiolta pyöröhirttä?

Vähäisen kysynnän takia meillä ei ole valikoimassamme pyöröhirttä. Pyöröhirsi on muutenkin huonohko vaihtoehto, sillä se painuu huomattavasti enemmän kuin lamelli- tai massiivihirsi.

Toteuttaako Kontio asiakkaan omista kuvista/suunnitelmista rakennuksia?

Kyllä toteuttaa. Valmiista suunnitelmista voidaan helposti muokata myös omien tarpeittesi ja toiveittesi mukainen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon hirsirakentamiseen liittyvät erityispiirteet.

Rakentaminen

Kuinka paljon hirsirakennus painuu?

Hirsiseinän painuminen johtuu puun kuivumiskutistumisesta, kuormituksesta ja saumojen tiivistymisestä.
Yleisesti käytetty lamellihirsi painuu asennuksen jälkeen noin 1 cm yhtä korkeusmetriä kohden, ja massiivihirsi noin 3 cm korkeusmetriä kohden. Painuminen on kuitenkin otettu huomioon jo kaikkien Kontion hirsirakennusten suunnitteluvaiheessa.
Kohteissa, joissa painuminen saattaa olla haitaksi, käytetään yleisesti Kontion mallisuojattua SmartLog™ painumatonta hirttä, jolloin painumista ei esiinny lainkaan. 

Miten valitsen minulle oikean ja sopivan hirren?

Laaja Kontion hirsivalikoima on suunniteltu tarkkaan niin, että erilaisiin käyttötarkoituksiin löytyy optimaalinen vaihtoehto, olitpa rakentamassa aittaa, mökkiä, taloa tai vaikkapa koulua! Hirren valintaan vaikuttaa rakennuksen käyttötarkoitus, eli tuleeko rakennus olemaan ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu omakotitalo vai kenties loma-asunto tai sauna.
Myös rakennuksen koko vaikuttaa: pieni rakennus voidaan tehdä pienestä hirrestä, kun taas suurissa rakennuksissa isommat hirret ovat hyvä valinta ulkonäöllisestikin. Myös rakenteelliset syyt voivat vaikuttaa hirsityyppiin. Lämmöneristyskyky vaihtelee hirren paksuuden mukaan, myös tämä voi olla valintakriteeri.
Kontiomyyjäsi auttaa sinua valitsemaan juuri omaan kohteeseesi sopivan hirsityypin.

Pystyykö kehikon pystyttämään itse?

Kontion asiakkaana sinulla on mahdollisuus valita itsellesi sopiva asennuskokonaisuus. Hirsitalon, huvilan, saunan tai aitan pystytys onnistuu helposti myös omatoimiselta rakentajalta. Jos haluat rakentaa kokonaan itse, toimitamme sinulle paketin selkeillä ja tarkoilla asennusohjeilla. Saat avuksesi luotettavan ja maailman suurimman hirsitalotehtaan asiantuntemuksen. Lisäksi asiakkaanamme sinulla on käytössäsi aina henkilökohtainen asiakasvastaava, joka neuvoo ja auttaa rakentamisen eri vaiheissa.

Mikäli haluat ammattilaisapua rakentamiseen, valitse Kontion oma asennus. Kontion rakentajat ovat koulutettuja rakentamaan kotisi, huvilasi tai saunasi laadukkaasti, juuri siten kuin pitääkin. Lisäksi Kontion asennuksella on takuu, mikä tarkoittaa että työt suoritetaan aina loppuun laadulla.

Ympäristötietoa

Mikä on hiilikädenjälki?

Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen tekojen ja kulutuksen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.
Tilannetta, jossa nettohiilijalanjälki on nolla, kutsutaan hiilineutraaliksi eli toiminta ei vaikuta ilmaston lämpenemiseen.
Hiilikädenjälki puolestaan kuvaa ilmastohyötyä eli päästövähennysvaikutusta. Ilmoittamamme hiilikädenjälki kertoo kuinka paljon Kontion hirsirakennukseen on sitoutuneena hiilidioksidia, eli määrä, joka on näin ollen pois ilmakehästä. Hiili pysyy sitoutuneena hirsirakennuksiemme seinissä koko hirsirakennuksen elinkaaren ajan, jopa satoja vuosia.

Mikä on hirren hiilijalanjälki?

Kontion hirsirakennuksien hiilijalanjälki on vertaansa vailla – se on selkeästi pienin verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin.

Kontion tuotteiden koko tuotantoketju on ekologinen: hirren matkalla metsästä taloksi syntyy yli puolet enemmän energiaa kuin kuluu. Tukki kuljetetaan tehtaalle, sahataan, kuivataan ja jatkojalostetaan. Tuotteiden valmistuksessa syntyy hakkuujätettä, kuten kutterilastua ja sahanpurua, jotka kuljetetaan eteenpäin käytettäväksi bioenergiana. Kaatopaikkajätettä ei tule lainkaan. Koko tuotantoon kuluu Kontiolla vain noin puolet sivuvirtojen energiamäärästä.

Puun polttamisesta syntyvä energia on pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niistä, jotka alun perin ovat ilmastonmuutoksen aiheuttaneet. Fossiiliset polttoaineet vapauttavat ilmakehään uutta hiiltä maan uumenista ikiaikaisista varastoista, kun taas puun käyttö energiana kierrättää ilmakehässä jo olemassa olevaa hiiltä.

Kontion hirsirakennusten hirsiseinät toimivat hiilinieluna: seinään sitoutuu kymmenkertaisesti se hiilimäärä, joka valmistuksen yhteydessä vapautuu. Hirsirakennus vähentää siis myös kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkkinä viimeisen 10 vuoden aikana on Kontion toimittamiin hirsirakennuksiin sitoutunut jopa 650 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 8200 lentokoneella tehtyä matkaa maailman ympäri.

Miten hirrestä rakentaminen on hyväksi Suomen metsille?

Puusta rakentaminen Suomessa on metsien kannalta vastuullista. On ympäristölle sitä parempi, mitä enemmän rakennetaan puusta. Puu on uusiutuva materiaali, kun taas esimerkiksi sementtiin tarvittava hiekka hupenee maailmasta hurjaa tahtia. YK:n vuoden 2014 UNEP-ympäristöraportti kuvailee, kuinka maan päällä oleva hiekka ei usein kelpaa rakentamiseen, joten rakennuskelpoista hiekkaa joudutaan kaivamaan esimerkiksi vesistöjen pohjasta. Tämä taas vahingoittaa merten ja jokien ekosysteemiä ja muokkaa maastoa odottamattomasti.

Suomessa puurakentamisessa toimitaan metsien kannalta vastuullisesti: jokaisen kaadetun puun tilalle on perustettava uutta metsää. Kontion tuotteissa käytetty mänty tulee Koillismaan, Ylä-Kainuun ja Lapin mäntymetsistä. Kontion käyttämä puu on PEFC-sertifioitua, joka varmistaa, että puut tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Lisäksi tuore Suomen metsäinventaario kertoo, että Suomen metsien kasvu kiihtyy jopa nopeammin kuin on tiedetty. Saamme siis uusia kasvavia hiilinieluja kovaa tahtia lisää. Varsinkin mänty on lisääntynyt Suomessa. Esimerkiksi Pudasjärven hirsikampuksen verran puuta kasvaa Suomessa noin 15 minuutissa – Kontio toimitti kampukseen hirret, kun sitä rakennettiin vuosina 2014–2016.

On hyvä muistaa, että metsät eivät säily muuttumattomina hiilinieluina, vaikka niitä ei hakattaisi. Kun hoitamattoman metsän vanhat puut alkavat lahota ja rapistua, ne alkavat vapauttaa varastossa ollutta hiiltä takaisin kiertoon. Vanhassa hoitamattomassa metsässä hiiltä voi vapautua yhtä paljon kuin uusi kasvu sitoo. Tämän vuoksi ympäristön kannalta on hyvä, että vanhempaa kasvustoa käytetään rakennuksiin. Kontion käyttämät männyt ovat kasvaneet noin 80-120 vuotta arktisessa ympäristössä, jolloin niistä on tullut tiukkasyisiä ja ovat täten erinomaista materiaalia hirsirakennuksiin.

Miten hävitän hirsipakettien muovit?

Kannustamme kaikkien materiaalien ja tavaroiden uudelleenkäyttöön sekä kierrätykseen. Pyrimme omalta osaltamme mahdollisimman vähäiseen muovin käyttöön. Tehtaaltamme lähtevät hirsitoimitukset suojataan pakkausmuovilla kuljetuksen ja säärasitusten vuoksi.

Mikäli et löydä hirsipakettien suojamuoveille uusiokäyttökohdetta, suosittelemme lajittelemaan hirsipakkauksien suojamuovit muovipakkauskeräykseen.
Muovipakkauskeräykseen saa laittaa merkinnästä riippumatta kaikki muovipakkaukset paitsi PVC-muovipakkaukset (03- tai 3-merkintä) ja vaarallisen aineen jäämiä sisältävät pakkaukset kuten moottoriöljykanisterit.

Löydä lähin muovinkeräyspisteesi

Onko Kontion toiminta ympäristöystävällistä?

Kaikkea toimintaamme leimaa eettisyys: pyrkimys ekologisiin, oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin ratkaisuihin. Lisäksi puuosaamisemme tukee vahvasti kestävää kehitystä. Päämääränämme on turvata luonnon hyvinvointi ja suotuisat toimintamahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Pääsemme tähän ottamalla huomioon ympäristön, ihmiset sekä talouden päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Kun koko tuotantoketju on hallussamme, voimme taata eettiset toimintatavat ja kantaa sosiaalisen vastuun tuotantoketjun läpi. Kontion asiakkaana asut Kontion hirsitalossa hyvällä omatunnolla tuntien tuotteen alkuperän sekä tietäen sen olevan ekologinen, turvallinen ja sosiaalisesti hyväksyttävissä työolosuhteissa valmistettu.

Paljonko hirsi sitoo hiilidioksidia?

Puun käytön lisääminen on tehokas keino jarruttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Hirsitalossa on paljon puuta, jopa yli 30 tonnia. Puu sitoo yli 1,5 kg hiilidioksidia ilmasta jokaista kasvanutta puukiloa kohden, eli käytännössä Kontion hirsitaloon sitoutuu sama määrä hiilidioksidia kuin sitä syntyy henkilöautolla 400 000 km ajossa.

Tallennetut suosikit

malli mallia
Sinulle suositeltua Esitteet Hirsitalot, huvilat, saunat ja piharakennukset – Kontiolehdistä pääset selaamaan laajaa mallistoamme sekä tutu...
×