Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: info@kontio.se

Hur länge håller Kontios lamelltimmer?

Limträbalkarnas historia sträcker sig till början av 1900-talet, varvid man började tillverka limmade balkkonstruktioner för byggindustrins behov. Industriell tillverkning av lamelltimmer påbörjades i Finland på 1980-talet. Tillverkningstekniken och limmen har utvecklats mycket under årtiondenas lopp. I dag använder timmerindustrin nästan enbart polyuretanlim för limning, eftersom de har utmärkt styrka under användningsförhållandena, låg energiförbrukning vid tillverkningen, ljus färg samt en fenol- och formaldehydfri sammansättning.

Erfarenheterna av lamelltimmer beträffande hållbarheten är baserad på användarerfarenheter och kontinuerlig testning enligt standarder, där man testar limfogarnas styrka under maximala belastningsförhållanden. Limleverantörerna är stora, kända tillverkare, vars produktkvalitet har säkerställts genom omfattande tester och internationella godkännanden. Användarerfarenheterna eller testerna har inte visat på några faktorer som skulle försämra lamelltimrets styrka jämfört med massivt timmer av ett träd.

Kontios tillverkning av lamelltimmer har beviljats ett certifikat, som övervakas av Finotrol Oy. Användarsäkerheten för limmen övervakas i Finland av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Tillbaka

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×