Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: info@kontio.se

Hur kan det vara bra för skogarna att bygga i timmer?

För skogarna i Norden är det ansvarsfullt att bygga i trä. Ju mer man bygger i trä, desto bättre är det för miljön. Trä är ett förnybart material, medan till exempel den sand som behövs för cement minskar i rasande takt i världen. FN:s UNEP-miljörapport från 2014 beskriver hur ovanjordisk sand ofta inte duger för byggande, så man är tvungen att gräva fram byggduglig sand till exempel från botten av vattendrag. Detta skadar havens och flodernas ekosystem och förändrar terrängen på oväntade sätt.

I Finland agerar man ansvarsfullt beträffande träbyggande: för varje träd som avverkas ska ny skog anläggas. Furun i Kontios produkter kommer från närliggande tallskogar. Det virke Kontio använder är PEFC-certifierad, vilket garanterar att träden kommer från skogar som sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Dessutom anger Finlands skogsinventarium att skogarna i Finland växer rentav snabbare än man trott. Vi får alltså fler nya, växande kolsänkor i snabb takt. Framför allt har tallen ökat i Finland. Till exempel växer den mängd träd som användes för  timmercampuset i Pudasjärvi på cirka 15 minuter i Finland – Kontio levererade timret till campuset då det byggdes 2014–2016.

Det finns skäl att komma ihåg att skogarna inte hålls som oförändrade kolsänkor även om de inte avverkades. När gamla träd i en ovårdad skog börjar murkna och förfalla, frigör de lagrat kol tillbaka ut i kretsloppet. I en gammal, ovårdad skog kan det frigöras lika mycket kol som den nya tillväxten binder. Därför är det bra för miljön att det äldre beståndet används till byggnader. De furor som Kontio använder har vuxit i cirka 80–120 år i en arktisk miljö och de har täta fibrer vilket gör att de lämpar sig utmärkt för timmerbyggnader.

Tillbaka

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×