Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: info@kontio.se

Är limmet i lamelltimmer giftigt?

Nej. Det Purbond-lim som vi använder i timret passar väl in i våra värderingar eftersom även dess tillverkare satsar på en ekovänlig produktion och hälsosamma livsmiljöer. Limmet innehåller inte formaldehyd eller andra giftiga beståndsdelar, utan fästsystemet använder träets naturliga fuktighet för att binda samman trädelarna.

Limmet vi använder har testats och det frigör inga hälsovådliga utsläpp till rumsluften. Limmet innehåller inga lösningsmedel och det frigör inte formaldehyd, vilket betyder att limmet är toxikologiskt säkert.

Purbond-limmet har certifierats internationellt. Användningen av Purbond-lim i träprodukter har godkänts med stöd av standarderna DIN 1052 och Eurocode 5. Kontios lamelltimmer är ett byggmaterial som hör till emissionsklassen med de lägsta utsläppen.

Tillbaka

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×