Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor vi ofta får inklusive svaren. Om du inte hittar svar på din fråga i listan nedan, ber vi dig skicka din fråga till oss så hjälper vi dig: info@kontio.se

Stör eller förhindrar limmet i lamellerna konstruktionens andningsbarhet?

Andningsbarheten varken störs eller förhindras på något sätt. Purbond-limmet vi använder bevarar timrets naturliga andningsbarhet. Fästsystemet utnyttjar träets naturliga fukt för att binda samman trädelarna, det vill säga limmet innehåller inga ingredienser som påverkar hur timret andas. Limmet appliceras inte heller som en film på ytan, utan som en väv, varvid luften även kan gå igenom limämnet.

När man talar om andning tänker man ofta felaktigt på väggens förmåga att transportera fukt inifrån ut och vice versa. Det viktiga är emellertid att konstruktionen andas och luftfuktigheten hålls i balans. När fuktigheten i rumsluften stiger ska den kunna tränga in i timret och sedan frigöras tillbaka för att befukta luften. Timret balanserar alltså hygroskopiskt variationer i luftfuktigheten och förhindrar att fukt blir kvar i konstruktionerna. För denna reaktion räcker det med en några centimeter tjock konstruktion, det vill säga limfogen inuti lamelltimret påverkar inte andningsbarheten, eftersom fukten inte tränger in så djupt. Det väsentliga är att timrets inre och yttre yta får andas och inte täpps till med felaktiga ytbehandlingsämnen, såsom filmbildande lacker och målarfärger.

Tillbaka

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Kataloger Här hittar du alla Kontios kataloger. Läs katalogerna via nätet eller ladda ner dem på din dator.
×