Hållbara Timmerhus & Kontio Arctic Pine™

Hållbara Kontio Byggnader

 

Timmerhuset har en lång historia; de äldsta timmerhusen som finns kvar i Skandinavien är upp till 800 år gamla. Hemligheten bakom de gamla timmerhusens hållbarhet är ett speciellt slags virke; långsamt växande arktisk furu. Kontios hus byggs med samma speciella råmaterial, Kontio Arctic Pine™. Timret växer nära polcirkeln, i norra Finlands rena skogar och den långsamma tillväxten ökar andelen hållbart kärnvirke i varje stock. Den arktiska furuns kärnvirke är mycket mer hållbart än virke som växer längre söderut och andra träslag, exempelvis gran.

Kontio Heartwood™ innehåller naturliga antibakteriella och mikrobmotverkande ämnen som skyddar mot fukt, svamp och insekter i det växande trädet. Samma ämnen skyddar virket i Kontios timmerhus. Detta är speciellt viktigt där väderleken varierar och där nederbördsmängden och luftfuktigheten är på en hög nivå. Kontio timmerhus är byggda så att de håller i generationer och utgör en fortsättning på vårt byggnadstekniska arv; mycket hållbara timmerhus i modern stil.

 

Vill du veta mer?

Ta kontakt

Svartå Slott byggdes på 1780-talet i södra Finland och det är ett underbart exempel på ett långvarigt timmerhus. En adelsman byggde huset av massivt trä på doktors rekommendation. Gäster som har bott på herrgården är aristokrater, konstnärer, kompositörer och medlemmar av den svenska kunliga familjen. Byggnaden är fortfarande i utmärkt skick och fungerar idag som ett museum.

Kvalitet från början till slut

Kontios ledande expertis inom byggteknik med massivt trä har gjort oss till världens ledande timmerhustillverkare. Vi sysselsätter drygt 50 ingenjörer vars uppgift är att garantera kvaliteten och säkerheten i varje hus vi tillverkar. Vår kvalitetskontroll omfattar hela produktionsprocessen, vilket utgör en garanti för att ett Kontiohus är en bra och hållbar investering.

Testat för säkert boende

Kontio har givits EOTA:s kravspecifikation Europeisk Teknisk Bedömning (ETA) som visar att Kontios timmerhus uppfyller kraven i ETA-05/0119. Kravspecifikationen täcker ett flertal aspekter i anslutning till produktsäkerhet, inklusive specifikationer som gäller fukt, bärkapacitet och brandsäkerhet.

Genom ETA-bedömningen och vårt eget kvalitetssäkringssystem har Kontiohusen fått CE-certifikatet. CE-märket garanterar att Kontios timmerhus fyller alla krav på hälsa, säkerhet och miljöhänsyn. Våra timmerhus är kända för att stå emot extrema väderförhållanden överallt i världen, exempelvis massiva snölaster, tyfoner och jordbävningar. Genom att välja Kontio väljer du det säkra alternativet för alla situationer.

Hög måttprecision

Kontio utnyttjar den modernaste tekniken för bearbetning av virke vilket garanterar att varje detalj i alla våra timmerhus håller högsta kvalitet. Vårt timmer torkas omsorgsfullt och har en låg och jämn fuktkvot i virket. Vi utnyttjar bland annat moderna robotar för att bearbeta virket, en annan viktig faktor för bra måttprecision. Resultatet blir en påtagligt hög kvalitet. Den höga måttprecisionen bidrar också till lufttätheten, vilket i sin tur gör Kontiohusen varma och energieffektiva.

Sparade favoriter

modell modeller