Holdbare tømmerhus og Kontio Arctic Pine™

Kontios bygninger holder lenge

 

Tømmerhus har en lang historie. De eldste tømmerhusene som ennå finnes i Skandinavia er mer enn 800 år gamle. Hemmeligheten bak de gamle tømmerbygningenes holdbarhet er et spesielt tømmer: langsomtvoksende furu, som for det meste vokser i høytliggende strøk. Kontios hus bygges også av et tilsvarende råmateriale: Kontio Arctic Pine™. Dette tømmeret kommer fra trær som vokser nær polarsirkelen, i Nord-Finlands rene skoger. Den langsomme veksten gir en høyere andel holdbart kjernevirke i hver enkelt tømmerstokk. Kjerneveden i arktisk furu er meget mer holdbar enn ved som vokser lengre sør og kjernevirket i andre treslag, for eksempel gran.

Kontio Heartwood™ inneholder naturlige, antibakterielle og mikrobemotvirkende stoffer som beskytter mot fuktighet, sopp og insekter i det voksende treet. De samme stoffene beskytter virket i Kontios tømmerhus. Dette er spesielt viktig på steder med varierende klimaforhold og der nedbørsmengden og luftfuktigheten er høy. Kontios tømmerhus er bygget for å vare i generasjoner og er en videreføring av vår byggetekniske arv: meget holdbare tømmerhus i moderne stil.

 

Er du interessert?

Send en kontaktforespørsel 

Svartå Slott ble bygget på 1780-tallet i Sør-Finland, og det er en flott eksempel på et gammelt tømmerhus som er like vakkert den dag i dag. En adelsmann bygde dette huset av massivt tre på legens anbefaling. På denne herregården har det bodd adelige, kunstnere, komponister og medlemmer av den svenske kongefamilien. Bygningen er fremdeles i utmerket forfatning og fungerer i dag som museum.

Kvalitet fra begynnelse til slutt

Kontios store ekspertise innen byggeteknikk for massivt tre har gjort oss til verdens ledende produsent av tømmerhus. Vi sysselsetter vel 50 ingeniører, og deres oppgave er å garantere kvaliteten og sikkerheten til hvert enkelt hus vi produserer. Kvalitetskontrollen vår omfatter hele produksjonsprosessen, og dette garanterer at et Kontio-hus er en god og langsiktig investering

Testet for trygt bomiljø

Kontio har fått utstedt Europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, forkortet ETA) fra EOTA, og dette viser at Kontios tømmerhus oppfyller kravene i ETA-05/0119. Kravspesifikasjonen dekker flere aspekter i forbindelse med produktsikkerhet, blant annet spesifikasjoner for fuktighet, bæreevne og brannsikkerhet.

Kontios hus er CE-merket på grunnlag av ETA og vårt eget kvalitetssikringssystem. CE-merkingen garanterer at Kontios tømmerhus oppfyller alle krav til helse, sikkerhet og miljø. Tømmerhusene våre er kjent for å motstå ekstreme værforhold overalt i verden, både store snømengder, tyfoner og jordskjelv. Når du velger Kontio, velger du det trygge alternativet for alle forhold.

Høy målpresisjon

Kontio bruker de mest moderne teknikker for bearbeiding av tømmeret, og det garanterer at hver eneste detalj i tømmerhusene våre holder høyeste kvalitet. Tømmeret vårt tørkes nøye og har en lav og jevn fuktighetsandel i virket. Vi bruker blant annet roboter for å bearbeide virket, og dette er en annen viktig faktor for å sikre høy målpresisjon. Resultatet blir en merkbart høy kvalitet. Den høye målpresisjonen bidrar også til lufttettheten, noe som i sin tur gjør Kontio-husene varme og energieffektive.

Lagrede favoritter

modell modeller