Energieffektive Kontio-hus

 

Energibesparende Smart Design™

Materialet i Kontios tømmerhus kommer fra det arktiske klimaet ved polarsirkelen, der husene må tåle veldig kalde vintre. Her har man opp gjennom århundrene funnet ut at massiv furu er et ypperlig byggemateriale for de lokale forholdene. Massivt tømmer utjevner temperaturvariasjonene, slik at tømmerhusene er kjølige om sommeren og behagelig varme om vinteren. På den nordlige halvkulen skinner solen i lav vinkel, og massive tømmervegger samler og lagrer sollysets energi om høsten og våren.

Moderne Kontio-tømmerhus konstrueres ved bruk av Smart Design™ og teknisk avanserte løsninger som gir deg bokomfort i alle årstider, overalt i verden. Husene er designet slik at de også er energieffektive under ekstreme værforhold.

Når du har valgt et hus fra vår katalog har du allerede gjort et miljøvennlig valg. Tre er et miljøvennlig byggemateriale og som en del av Norges klimapolitikk legges det opp til økt bruk av tre i både boliger og næringsbygg. Tre er en fornybar råvare med lave klimagassutslipp, og gjenvinning og gjenbruk er enkelt. I tillegg bidrar tre som materiale i boligen til et godt inneklima.

Treverk absorberer og avgir fuktighet til rommet. Ideell fuktighet innendørs er mellom 30-50 prosent. Hus av massiv tømmer ligger ofte naturlig innenfor dette. Det gjør at bakterier ikke trives, og luften blir behagelig å puste i. I en laftet tømmervegg vil det heller ikke være kuldebroer eller plastikksperre som skaper kondens og fører til råte.

Det er ikke krav til balansert ventilasjon når du bygger i laft, som gjør at du slipper kostbare og vedlikeholdskrevende ventilasjonssystemer. Forskning viser at opplevd kvalitet på inneklimaet er høyere i tømmerhus med naturlig ventilasjon enn i hus med mekanisk.

Energieffektiv teknikk

Kontios tømmerhus er tegnet med omhu for å oppfylle alle moderne boligers krav til energieffektivitet. Ved å ta riktig valg når det gjelder tømmertype, knuter, tetningsteknikk, vindusglass, ventilasjon og varmegjenvinning.

Vinduene alene kan stå for hele 40% av varmetapet i boligen din. Hvor stort varmetapet er, avhenger av kvaliteten på glasset, størrelsen på vindusflaten, lufttettingen og isoleringen rundt vinduet.

Når du bygger tømmerhus bruker vi bestandig vindu med U-verdi på 0,8, som er den laveste U-verdi du får på vindu som er under preakseptert krav Tek 17 eneboliger» som er den laveste U-verdi du får på vindu.

Lufttett konstruksjon

I den norske husholdningen bruker vi omtrent 70 % av strømforbruket vårt på oppvarming av rom. Luftlekkasjer rundt vinduer, dører, rør og kanaler står for varmetapet i bygninger. Med en tett konstruksjon unngår du luftlekkasjer.

Ytterligere en faktor som sparer energi er Kontio-tømmerhusenes lufttetthet. Lufttette konstruksjoner gir bedre bokomfort, samtidig som de reduserer kostnadene gjennom et redusert energiforbruk. Den meget høye lufttettheten i Kontios tømmerhus oppnås av mange faktorer, blant annet høyteknologiske tømmerprofiler og vår doble tetningsteknikk.

Vi har målt våre boliger ned til 0,56 m3/t luftskifte ved 50 Pa Trykkforskjell, det er faktisk så gode tall og tette bygg at tetthetskravet til Passivhus og lavenergi bygg kan oppnås med våre laftede bygg!. 

Minimumskrav til laftede boliger er 6 m3/t luftskifte ved 50Pa Trykkforskjell og til sammenligning er minimumumskravet boligbygning maks 1,5m3 m3/t luftskifte ved 50Pa trykkforskjell.

En trykktest gir beskjed hvor mange ganger byggets volum skiftes ut pr. time ved et undertrykk på 50 Pa.

Når vi måler våre bygg bruker vi sertifisert vifte som generer og regulerer trykkforskjell, det testes flere parametre for å sikre resultat, fra 10Pa trykkforskjell helt opp til 70-80 Pa trykkforskjell.

 

Vil du vite mer?

Send en kontaktforespørsel 

Lagrede favoritter

modell modeller