Energieffektivt Kontio Hus

 

Energisparande Smart Design™, energieffektiv teknik samt lufttät konstruktion garanterar att Kontios timmerhus fyller den moderna bostadens krav på energieffektivitet och ger dig boendekomfort under alla årstider, överallt i världen. Husen är energieffektiva också under extrema väderförhållanden.

 

Energisparande Smart Design™

Kontios timmerhus kommer från det arktiska klimatet kring polcirkeln där husen skall tåla mycket kalla vintrar. Här har man under århundradens lopp lärt sig att massiv furu är ett ypperligt byggmaterial för lokala förhållanden. Massivt timmer jämnar ut temperaturvariationerna så att timmerhusen är svala på sommaren och behagligt varma på vintern. På norra halvklotet skiner solen i en låg vinkel och massiva timmerväggar samlar och lagrar solljusets energi under hösten och våren.

Moderna Kontio timmerhus konstrueras med tillämpande av Smart Design™ och högutvecklade lösningar som ger dig boendekomfort under alla årstider, överallt i världen. Husen är designade så att de är energieffektiva också under extrema väderförhållanden.

 

Har du frågor?

Ta kontakt

Energieffektiv teknik

Kontios timmerhus är omsorgsfullt ritade så att de fyller den moderna bostadens krav på energieffektivitet. Med rätta konstruktionsval i fråga om dels timmertyp, knutar, tätningsteknik, fönsterglas, ventilation och värmeåtervinning, dels tilläggsisolering kan man möta kraven på lågenergibyggande.

Väggens värmeisoleringsförmåga och dess U-värde, kan förbättras med extra isolering. Isoleringen kan monteras antingen på timmerväggens in- eller utsida och bekläs med olika ytmaterial vilket ger interiörer och exteriörer med olika utseende.

Lufttät konstruktion

Ytterligare en faktor som sparar energi är Kontio timmerhusets lufttäthet. Lufttäta konstruktioner förbättrar boendekomforten samtidigt som de sänker kostnaderna genom minskad energiförbrukning. Den överlägsna lufttätheten i Kontios timmerhus är summan av många faktorer, bland annat högteknologiska timmerprofiler och vår dubbeltätningsteknik.

Vi har utvecklat dubbeltätningen speciellt för rektangulärt timmer. Tätningen löper utan skarvar från ena änden av stocken till den andra och används tillsammans med en tillskuren knutisolering för att garantera fullständig lufttäthet. Vi har även utvecklat särskilda detaljer och tätningssystem för Kontios fönster och byggskarvar. Rundtimmerhus har särskilda lösningar för lufttät isolering som passar profilerna.

Lufttätheten i Kontios timmerhus har mätts genom test omfattande hela hus och N50 lufttäthetsvärdena ligger klart under 1,0 1/h vilket är utmärkta resultat.

Sparade favoriter

modell modeller