Kontios trygge tømmerhus

Bygd med tanke på din sikkerhet

 

Kontios tømmerhus er kjent for å motstå ekstreme værforhold overalt i verden, både store snømengder, tyfoner og jordskjelv. Når du velger Kontio, velger du det trygge alternativet for alle situasjoner.

Kontio Woodhow™ er et tegn på sikkerhet og pålitelighet. Kontios medarbeidere inkluderer blant annet et team av flinke ingeniører. Alle våre ingeniører har minst 10 års erfaring med bygging av tømmerhus som leveres over hele verden. Kontios ingeniører har den ekspertisen som kreves for planlegging ifølge Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Her oppfylles de strengeste europeiske kravene.

 

Brannsikre tømmerhus

 

Brannsikkerheten til Kontios tømmerkonstruksjoner er testet, og de har en høy brannmotstandklasse. Klassifiseringen av bygningers brannmotstand er basert på internasjonale testmetoder og standarder.

Til tross for at tømmer er et brennbart materiale har tømmer, når det er del av en tømmerkonstruksjon, god brannmotstand. Det anses derfor for å være et brannresistent og brannsikkert materiale. Tømmerets gode brannmotstand er et resultat av treets egenskaper: den naturlige fuktigheten beskytter mot antenning. Før treet kan antennes, må fuktigheten fordunste. Hvis det oppstår brann, danner den brente overflaten og forkullingen et sjikt som demper brannspredningen.

Kontios tømmerhus har en brannklasse på opptil REI 90, der R (bæreevnen) kan være opptil 120.

Snølast på tak

En generell belastning som er avgjørende for bygningens dimensjonering er snømengden som samles på taket i løpet av vinteren. Det viktigste for den bærende konstruksjonen er snøens store vekt på en gitt overflate. Den totale belastningen avhenger av mange ulike faktorer, for eksempel bygningens beliggenhet, høyde og takets form.

Forholdene i Norge, et langstrakt land med store variasjoner i vær, temperatur og snømengde, stiller spesielle krav til byggeteknikken. Alle Kontios byggetekniske løsninger er utviklet med tanke på snømengdene og klimaforholdene i Norge, og hvert hus dimensjoneres individuelt.

Kontios tømmerkonstruksjoner tegnes og dimensjoneres i samsvar med normene og kravene i det nasjonale vedlegget til Eurokode.

Jordskjelvsikre tømmerhus

Kontio-hus er et optimalt valg i områder med seismisk aktivitet. Tømmerhus er utmerket egnet, og sågar det sikreste alternativet, i områder der det forekommer jordskjelv - takket være treets soliditet og fleksibilitet samt den horisontale tømmerkonstruksjonen.

I flere tiår har Kontios kunder i jordskjelvregioner, blant annet i Japan Sentral-Asia og Sør-Europa, stolt på Kontios ingeniørkunst og tømmerkonstruksjonsteknikk og investert i trygge bygninger.

 

Er du interessert?

Send en kontaktforespørsel 

Lagrede favoritter

modell modeller