Kontios Säkra Timmerhus

Konstruerade med tanken på din säkerhet

 

Kontios timmerhus är kända för att stå emot extrema väderförhållanden överallt i världen, exempelvis massiva snölaster, tyfoner och jordbävningar. Genom att välja Kontio väljer du det säkra alternativet för alla situationer.

Kontio Woodhow™ är ett tecken på säkerhet och pålitlighet. Kontios personal omfattar bland annat ett skickligt team av ingenjörer, var och en med minst tio års erfarenhet av timmerhusdesign för leverans världen över. Kontios ingenjörer har den expertis som krävs för planering enligt Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning, för seismiska områden, vilket fyller strikta europeiska krav.

Brandsäkra timmerhus

Kontios timmerkonstruktioners brandsäkerhet har testats och de har en hög brandmotståndsklass. Klassificeringen av byggnaders brandmotstånd baserar sig på internationella testmetoder och standarder.

Trots att timmer är ett brännbart material, har timmer när det ingår i en timmerkonstruktion ett gott brandmotstånd, och anses därför vara ett brandresistent och brandsäkert material. Timrets goda brandmotstånd beror på träets egenskaper: den naturliga fukten skyddar mot antändning. Innan träet kan antändas, måste fukten avdunsta. Om en brand inträffar, bildar den brända ytan och förkolningen ett skikt som dämpar eldspridningen.

Kontio timmerhus har en brandteknisk klass på upp till REI 90, där R (bärförmågan) kan vara upp till 120.

Snölast på tak

En allmän belastning som är avgörande för byggnadens dimensionering är snölasten som samlas på taket under vintern. Det viktiga beträffande bärkonstruktionen är snöns betydliga vikt på en given yta. Totalbelastningen beror på många olika faktorer, exempelvis byggnadens läge, höjdläge och takets form.

Förhållandena i Sverige, ett avlångt land med stora variationer i väder, temperatur och snömängd, ställer speciella krav på byggtekniken. Alla Kontios byggtekniska lösningar har tagits fram med beaktande av snölasten och klimatförhållandena i Sverige och varje hus dimensioneras enskilt.

Kontios timmerkonstruktioner ritas och dimensioneras enligt normerna och kraven i den nationella bilagan till Eurocode.

Jordbävningssäkra timmerhus

Kontiohuset är ett optimalt val i områden med seismisk aktivitet. Timmerhus är utmärkt lämpade och det säkraste alternativet för områden där jordbävningar förekommer - tack vare träets hållbarhet och flexibilitet samt den horisontella timmerkonstruktionen.

Under flera årtionden har Kontios kunder i regioner med jordbävningsrisk, bland annat i Japan, Centralasien och Sydeuropa, litat på Kontios ingenjörskonst och timmerkonstruktionsteknik och investerat i säkra byggnader.

 

Har du frågor?

Ta kontakt

Sparade favoriter

modell modeller