Kontio Woodhow™ - Träkompetens i världsklass

Vi vid Kontio vet allt om massivträ

 

 

Vid Kontio har vi kombinerat vår långa erfarenhet med ett målmedvetet utvecklingsarbete. Därför vet vi hur finländsk furu bäst ska utnyttjas som timmer vid byggande. Vi har myntat vårt eget begrepp som står för vår expertis och yrkesstolthet inom timmerbyggande – Kontios Woodhow™, dvs. Kontios träkompetens.

Kontio är världens största tillverkare och leverantör av timmerbyggnader. Vi har levererat tiotusentals byggnader. På grundval av denna erfarenhet utvecklar vi hela tiden fler nya och bättre lösningar inom timmerbyggande, samtidigt som vi främjar enkelt och kostnadseffektivt byggande överlag. 

Därför är Kontios Woodhow™ faktiskt världsbäst.

Vi producerar allt från timmerstock till hus

Kontio är världens enda leverantör av timmerhus som gör allt från början till slut, ända från bearbetning av timmerstockar till leverans av färdiga hus. På detta sätt kan vi övervaka kvaliteten genom hela leveranskedjan och är inte beroende av inköpta varor eller underleverantörer i vår produktion av timmer. Varje timmerstock och planka som lämnar vår fabrik måste godkännas i vår strikta kvalitetskontroll. På detta sätt vet vi att varenda del i de byggnader vi levererar garanterat är av bästa kvalitet.

 

Vi utnyttjar vår egen kärnkompetens

Vid planering, utveckling av produkter och kollektioner, tillverkning och kvalitetskontroll litar vi på vår egen kompetens vid Kontio. I vår produktionskedja använder vi den senaste och i särklass bästa tekniken. För att kunna garantera det bästa slutresultatet för våra kunder, kontrollerar vi kvaliteten under hela produktionsprocessen, ända från skogen till den färdiga timmerbyggnaden.

 

Produktutveckling & bygglösningar i timmer

Vår gedigna kompetens är nyckeln till hur vi framställer mer högklassiga timmerbyggnader. Kontio har mer än 50 ingenjörer som arbetar med planering, forskning och testning inom projekt av varierande storlek, med allt från gårdsbyggnader till stora skolor och annat projektbygg inom den offentliga eller privata sektorn.

Spetskompetens och högt anseende på globalt plan

Varje år levererar vi byggnader till cirka 30 olika länder. Våra viktigaste exportländer är Ryssland, Frankrike och Japan. Kontio har över 45 års erfarenhet av massivträ. Vår träkompetens är i toppklass och uppskattas väldigt mycket ute i världen.

 

ArcticPine™ – furu som levereras av Kontio

Vi levererar timmerbyggnader av både furu och gran. Erfarenheterna och våra studier har visat att den arktiska furun är det bästa och mest populära valet för hållbart timmerbyggande. Den furu som används av oss vid Kontio växer i den rena naturen i norra Finland, nära Polcirkeln. Virkets kärna är kompakt och mycket hållbart. Timmerhus av arktisk furu håller därför i flera generationer. Av denna anledning är nästan alla timmerbyggnader vi levererar tillverkade av Kontios furu, ArcticPine™.

 

Naturen och människan ska må bra

Hela vår verksamhet präglas av etiskt tänkande: vi försöker ta fram ekologiska, rättvisa och ansvarsfulla lösningar. Vår träkompetens främjar dessutom helt klart den hållbara utvecklingen. Vårt mål är att se till att naturen mår bra och att vår egen generation och samtidigt även kommande generationer ska kunna leva under gynnsamma förhållanden. Detta mål kan vi uppnå genom att ta hänsyn till miljön, människorna samt helhetsekonomin i vårt beslutsfattande och vår verksamhet. Då vi har kontroll över hela produktionskedjan, kan vi garantera att våra arbetsrutiner är etiska, samtidigt som vi bär vårt sociala ansvar genom hela produktionskedjan.

 

Som Kontios kund kan du ha gott samvete över att du bor i ett timmerhus från Kontio, eftersom du känner till samtliga produkters ursprung och vet att de är ekologiska och säkra samt har tillverkats under socialt acceptabla arbetsförhållanden.

 

 

 

Kontio är världens enda timmerhusleverantör som tillverkar allt från timmerstockar till färdiga hus.

 

 

Vill du veta mer?

Ta kontakt

Arkitektur

Allt börjar med arktisk furu, vårt virke från Norden, vilket globalt sett är en råvara från det arktiska området. Redan byggmaterialet i sig för oss närmare naturen. Samtidigt vill vi också framhäva naturkopplingen genom att bygga in stora fönster och i övrigt göra välavvägda val och satsa på bästa kvalitet i fråga om material, inredning och arkitektur.

 

Invånarfokuserad planering

I vårt invånarfokuserade tänk framhävs att invånarna och naturen ska må bra. Om timret används rätt, främjar det redan i sig såväl den mentala som den fysiska hälsan. Själva arkitekturen är också en bidragande faktor, eftersom den förskönar vår vardag och gör livet mer praktiskt. Vilken skön känsla då vardagen flyter på och allt känns okomplicerat. Då kan man absolut njuta av livet med stil!

 

Timmerhus med funktionell och djärv design

Vår styrka är att vi är modiga nog att prova på nya saker och hitta alternativa lösningar. Vi riktar blicken mot världen för att få en djupare förståelse istället för att följa ytliga trender. Sådana nya insikter ger oss inspiration. Därefter plockar vi fram de bästa bitarna och tillämpar dem på timmerbyggande för att kunna erbjuda fräscha alternativ åt dig som vill bygga ett nytt hem eller en ny villa. Ett timmerhus håller i generation efter generation. Därför måste det också stå emot tidens tand i fråga om stilval och andra lösningar.

Kontios timmerhus är ett säkert val

Tack vare de lösningar som vi utvecklat kan du känna dig trygg då du bygger ett Kontiohus, eftersom du enkelt kan skapa en vacker helhet utifrån våra stilval.

Sparade favoriter

modell modeller