Kontio Woodhow™ – Trekompetanse i verdensklasse

Vi hos Kontio vet alt om massivt tre

 

Hos Kontio har vi kombinert vår lange erfaring med et målbevisst utviklingsarbeid. Derfor vet vi hvordan finsk furu best kan utnyttes som tømmer i byggeprosjekter. Vi har utformet vårt eget begrep for å beskrive vår ekspertise og yrkesstolthet innen tømmerbygg – Kontios Woodhow™, dvs. Kontios trekompetanse.

Kontio er verdens største produsent og leverandør av tømmerbygninger. Vi har levert titusenvis av bygninger. På grunnlag av denne erfaringen utvikler vi hele tiden flere og bedre løsninger innen tømmerbygg, samtidig som vi fremmer enkle og kostnadseffektive byggemåter.

Derfor er Kontios Woodhow™ faktisk best i verden.

Vi produserer alt fra tømmerstokker til hus

Kontio er verdens eneste leverandør av tømmerhus som gjør alt fra begynnelse til slutt, helt fra bearbeiding av tømmerstokker til levering av ferdige hus. På denne måten kan vi overvåke kvaliteten gjennom hele leveringskjeden, og er ikke avhengige av innkjøpte varer eller underleverandører i vår produksjon av tømmer. Hver enkel tømmerstokk og planke som forlater fabrikken vår må godkjennes i vår strenge kvalitetskontroll. Slik kan vi vite at hver eneste komponent i de bygningene vi leverer garantert er av beste kvalitet.

 

Vi gjør bruk av vår egen kjernekompetanse

Ved planlegging, utvikling av produkter og kolleksjoner, fremstilling og kvalitetskontroll stoler vi på vår egen kompetanse i Kontio. I produksjonskjeden vår bruker vi den siste og helt i særklasse beste teknikken. For å kunne garantere det beste sluttresultatet for kundene våre kontrollerer vi kvaliteten i hele produksjonsprosessen, helt fra skogen til den ferdige tømmerbygningen.

 

Produktutvikling og byggeløsninger i tømmer

Vår enorme kompetanse er nøkkelen til hvordan vi kan produsere tømmerbygninger med enda høyere kvalitet. Kontio har mer enn 50 ingeniører som jobber med planlegging, forskning og testing innen prosjekter av varierende størrelser, med alt fra privathus til store skoler og andre prosjektbygg innen offentlig eller privat sektor.

 

Spisskompetanse og stor anseelse på globalt nivå

Hvert år leverer vi bygninger til rundt 20 ulike land. Våre viktigste eksportland er Russland, Frankrike og Japan. Kontio har mer enn 45 års erfaring innen massivt tre. Vår trekompetanse er i toppklasse og meget anerkjent ute i verden. 

 

ArcticPine™ – furu som leveres av Kontio

Vi leverer tømmerbygninger av både furu og gran. Erfaringene og studiene våre har vist at den arktiske furuen er det beste og mest populære valget for bærekraftige og holdbare tømmerbygg. Den furuen som brukes av oss i Kontio vokser i den rene naturen nord i Finland, nær polarsirkelen. Dette trevirkets kjerne er kompakt og meget holdbart. Tømmerhus av arktisk furu holder derfor i flere generasjoner. Det er årsaken til at nesten alle de tømmerbygningene vi leverer fremstilles av Kontios furu, ArcticPine™.

 

Naturen og menneskene skal ha det bra

Hele virksomheten vår preges av etisk tenkning: vi prøver å utvikle økologiske, rettferdige og ansvarlige løsninger. Våre trekompetanse fremmer dessuten helt klart bærekraftig utvikling. Målet vårt er å påse at naturen har det bra og at både vår egen generasjon og kommende generasjoner skal kunne leve under gode forhold. Dette målet kan vi oppnå gjennom å ta hensyn til miljøet, menneskene og helhetsøkonomien når vi tar beslutninger og driver virksomheten vår. Siden vi har kontroll over hele produksjonskjeden, kan vi garantere at arbeidsrutinene våre er etiske, samtidig som vi viser vårt sosiale ansvar gjennom alle ledd i produksjonen.

 

 

Som Kontios kunde kan du ha god samvittighet. Du bor i et tømmerhus fra Kontio og kjenner alle produktenes opprinnelse. Du vet også at de er økologiske og trygge og at de er produsert under sosialt akseptable arbeidsforhold.

 

Kontio er verdens eneste leverandør av tømmerhus som fremstiller alt fra tømmerstokker til ferdige hus

Kontio er verdens eneste leverandør av tømmerhus som fremstiller alt fra tømmerstokker til ferdige hus.

Woodhow™ kort sagt

  • Kontio er verdens ledende tømmerhusprodusent. Vi har 45 års erfaring i bruk av massivt tre, med både produksjon av førsteklasses tømmerhus og utvikling av innovative konstruksjonsløsninger. Vi kaller denne samlede erfaringen Kontio Woodhow™.
  • Alle Kontio-hus bygges med Kontio Woodhow™, og i hvert enkelt hus kombineres ingeniørkunnskaper med materialer og komponenter av høyeste kvalitet.
  • Vi utstyrer husene våre med bransjeledende innovasjoner, blant annet høyteknologiske tømmerprofiler, vår doble isoleringsløsning, teknisk avanserte skjøter, innovative knuter og Kontio SmartLog™-tømmer.
  • Byggematerialet er vårt unike tømmer Kontio Arctic Pine™, arktisk furu, som gir et bærekraftig og sunt hjem.

 

Er du interessert?

Send en kontaktforespørsel

 

 

Lagrede favoritter

modell modeller