Hälsosamt Boende - Kontio Healthy Living™

Vi spenderar i genomsnitt upp till 90 procent av vår tid inomhus, vilket understryker vikten av att ha en hälsosam byggnad och god inomhusluft för vårt välbefinnande.

Förutom att Kontios timmerhus har en modern och intressant arkitektur är de också hälsosamma att bo i. Vi på Kontio har en gedigen expertis inom hälsosamma timmerhus och vårt R&D-team samarbetar med de ledande specialisterna i branschen för att utveckla hälsosamma hem för familjens dagliga trivsel. Vårt utvecklingsprogram Kontio Healthy Living™ bygger på 45 års erfarenhet av hälsosamma bostäder.

Kontios arktiskt furuträ är naturligt antibakteriellt

Kontios råmaterial är äkta arktisk furu. Kontio Arctic Pine™ trä är starkt, vackert och exceptionellt hållbart. Trädet växer i norra Finlands rena naturskogar, långt ifrån städer och industriområden. Arktisk furu har även andra egenskaper som gör det till ett utmärkt byggmaterial. Kontio Arctic Pine™ innehåller många antibakteriella ämnen som ger en inbyggd försvarsmekanism mot fukt, svamp och skadliga mikrober. Kontiohusen blir hållbara och hälsosamma även om de byggs på regniga och fuktiga områden.

Efterfrågan på timmerhus och de fördelar som finns med timmerhus har bl a resulterat i att Kontio har levererat skolhus och andra offentliga byggnader i norra Finland.

Mot astma och allergier

Högklassig inomhusluft är viktig för oss alla eftersom vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. Studier visar att inomhusluften i Kontios timmerhus är exceptionellt bra.

De som bor i timmerhus är nöjdast med luftkvaliteten. En studie i Finland visade att personer som bor i timmerhus gav högre vitsord för luftkvaliteten inomhus än personer som bor i tegelhus eller hus med träregelstomme. Detta beror på att trä har speciella egenskaper som andra byggnadsmaterial saknar.

Kontio Arctic Pine™ skapar ett hälsosamt mikroklimat eftersom det balanserar variationerna av fukt i rumsluften. Arktisk fura absorberar fukt när luftfuktigheten blir för hög och frigör fukt när luftfuktigheten sjunker under den optimala nivån. Denna förmåga att ”andas” som Kontio-timmer har garanterar att luftfuktigheten håller sig inom ett intervall som är optimalt för människans hälsa än i vanliga hus. Utanför det optimala fuktighetsintervallet ökar mängden damm, virus och bakterier i inomhusluften avsevärt. Detta leder ofta till hälsoproblem som luftvägsinfektioner, astma, allergier, utmattning och huvudvärk.

Kontiotimmer är ett säkert och hälsosamt byggnadsmaterial med tanke på inomhusklimatet. Vårt timmer håller M1-standard dvs den renaste möjliga emissionsklassen för byggnadsmaterial. Låga emissionsvärden innebär att byggnadsmaterialet inte avger skadliga ämnen eller otrevlig lukt. M1-märket garanterar att produkten har konstaterats säker.

Bra för hjärtat

Olika studier har visat att hus som byggs i massivt trä kan ha en positiv inverkan på hälsan, i synnerhet i skolmiljö. En österrikisk studie granskade inverkan av olika byggnadsmaterial på elevernas puls. Resultaten visade att klassrum med solida timmerväggar i vissa fall sänkte både pulsen och stressnivån.

Barn som vistades i klassrum med timmerväggar hade en puls som i medeltal var 8600 hjärtslag lägre än barn i klassrum med gipsväggar. Under morgontimmarna är stressnivån normalt högre, men stressen minskade dessutom efter att eleverna kom till skolan och minskningen var bestående.

 

 

Avstressande

Trä är ett byggnadsmaterial som ger kontakt med naturen. Studier visar att naturligt och rent timmer reducerar stress och sänker blodtrycket. Timmer har också den egenskapen att det ökar välbefinnandet och sömnens kvalitet och förbättrar kroppens möjlighet till återhämtning. Våra finska kollegor säger att Kontiohusen hjälper till med återhämtning och bibehålla din vitalitet.

Programmet Kontio Healthy Living™ omfattar ett utvecklingsprogram inom Restorativ Miljödesign i samarbete med yrkeshögskolan KyAmk i Finland, där vi vidareutvecklar konceptet naturkontakt i hemmet. Ett exempel är Kontio Glass House som fördubblar naturkontakten med en förstklassig utsikt genom de stora fönstren och vackra timmerstockar i en magisk kombinaton. 

Avstressande material

Behaglig akustik

Kontio timmerhus är inte bara avkopplande och vackra, de har också en utmärkt fin akustik som skapar en lugn och rofylld atmosfär. Under årens lopp har många musiker ofta valt att uppträda i timmerhus eftersom akustiken är så mycket bättre. De solida timmerväggarna sprider ljudet, men behåller och blandar alla toner utan eko eller förvrängning.

Våra kunder uppskattar Kontio timmerhusens akustiska egenskaper – ett exempel är en förskola i Finland som berömmer just dessa egenskaper.

Respekt för naturen

Kontiohusens timmer kommer från PEFC*-certifierade skogar som vårdas med ett hållbart skogsbruk. Denna typ av skogshushållning innebär bland annat att minst fyra nya plantor planteras för varje träd som sågas ner. Finland har mest skogsareal i Europa: nästan 80% av landet består av skog.  I Finland är den årliga tillväxten klart större än avverkningen. När ny skog planteras uppstår växande skogar som binder mer koldioxid än äldre skogar. Finland har också Europas största orörda skogar, cirka 12 procent av hela skogsarealen. Genom att vårda gammal skog, sköta ny skog och använda trä i miljövänliga timmerhus kan vi tillsammans göra något åt klimatförändringen på ett hållbart sätt.

*Kontio köper trä endast från PEFC-certifierade skogar som har COC-certifikat (Chain of Custody) för att garantera råvarans ursprung. PEFC-rådet (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är en oberoende, ideell organisation som stöder hållbart skogsbruk vars kriterier utgår från internationellt godkända krav.

 

 

Miljövänligt ekohus

Trä är 100-procentigt förnybart och därmed ett utmärkt val av byggmaterial. Genom att använda trä i stället för icke förnybara material minskar vi miljöpåverkan och koldioxidavtrycket avsevärt för att bearbeta trä krävs det endast en bråkdel av den energi som behövs för andra byggmaterial som stål, betong, plast och aluminium.

Trä består huvudsakligen av vatten och kol (i form av cellulosa). När trädet växer binder det omkring ett ton koldioxid (CO₂) per en kubikmeter trä och frigör samtidigt syre i luften. Varje Kontio timmerhus lagrar åtskilliga ton koldioxid och är en kolsänka samt en positiv ekologisk manifestation i kampen mot klimatförändringen. Nya växande skogar bidrar till att binda ytterligare koldioxid.

Kontiohusen är inte bara hållbara för miljön utan hållbara i den bemärkelsen att ett väl underhållet Kontio timmerhus kan hålla i sekel och när det kommit till sitt slut kan träet fortfarande återanvändas.

Kontios timmerbyggnader har ett kolavtryck som saknar motstycke –i en jämförelse med andra byggmaterial är det klart minst. Bilden visar en jämförelse av respektive genomsnittliga kolavtryck i hus på 150 kvadratmeter i olika byggmaterial. Kolavtrycket har kalkylerats med hjälp av programvaran Hirsitalolaskuri 2011 (VTT).

 Vill du veta mer?

Ta kontakt

Sparade favoriter

modell modeller