Vid offentligt byggande behövs det mer trä för att bromsa upp klimatförändringarna

Dela sidan — X Facebook
Kontios tekniska chef Mikkö Löf framförde sin hälsning om timmerbyggande i framtiden till den finländska bostadsministern Kimmo Tiilikainen.

I oktober anordnades FinnBuild-mässan i Helsingfors Mässcentrum, där även Träproduktindustrin (en finländsk intressebevakningsorganisation) deltog. Vid Träproduktindustrins monter framförde Kontios tekniska chef Mikkö Löf sin hälsning om timmerbyggande i framtiden till den finländska ministern Kimmo Tiilikainen, som har bostäder, energi och miljö på sitt ansvarsområde.

Företaget Kontio är en föregångare inom industrin för timmerbyggande och samtidigt världens största leverantör av timmerbyggnader. Kontio har även lång erfarenhet av projekt inom offentligt timmerbyggande. I samband med mötet mellan Löf och minister Tiilikainen framhävdes bland annat att timmer från Kontio får högsta betyg för brandsäkerhet och ljudisolerande egenskaper i offentliga byggnader, och att timmer dessutom är ett miljövänligt material. Minister Tiilikainen var inne på samma linje som Kontios företrädare i fråga om att man bör använda mer timmer inom offentligt byggande för att bromsa upp klimatförändringarna.

För att hålla klimatförändringarna på en acceptabel nivå är målet att hitta en balans mellan utsläppen av växthusgaser och kolsänkorna ute i naturen. Skogar och timmerbyggnader utgör en kolsänka som verkligen spelar en nyckelroll. Genom att använda mer trä i både privat och offentligt byggande kan vi effektivt bromsa utsläppen av växthusgaser. Timmerbyggnader från Kontio fungerar som kolsänkor och minskar utsläppen av växthusgaser, eftersom en timmervägg binder upp tio gånger mer koldioxid än vad som frigörs i samband med tillverkningen. I en villa av timmer från Kontio finns det faktiskt över 30 ton virke. Varje kilo virke som växer i skogen binder upp nästan 2 kg koldioxid ur luften.

FN:s klimatpanel IPCC (en mellanstatlig organisation) offentliggjorde i slutet av 2018 en klimatrapport där det krävs att utsläppsminskningarna måste ske i mycket snabbare takt. Timmer är exceptionellt som byggmaterial, eftersom trä är förnybart, till skillnad från samtliga andra material som används för byggande. När Kontio tillverkar konstruktionsdelarna av trä, produceras mer ren energi än vad som behövs vid tillverkningen, eftersom det uppstår biprodukter (sågspån och flis) som sedan kan vidareförädlas. Syftet med den internationella klimatpolitiken är att minska på utsläppen som värmer upp vårt jordklot. Minister Tiilikainen anser att timmer bör användas i större utsträckning inom offentligt byggande.

Minister Tiilikainen anser att trä bör användas i större utsträckning inom offentligt byggande.

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Stories Inspiration, idéer och de senaste nyheterna av modernt boende i timmermiljö
×