For å bremse klimaendringene må det brukes mer tre i offentlige bygninger

Del siden — Twitter Facebook
Kontios tekniske sjef Mikkö Löf fremførte sin presentasjon om tømmerbygning i fremtiden for den finske boligministeren Kimmo Tiilikainen.

I oktober ble FinnBuild-messen arrangert i Helsingfors Mässcentrum. Der deltok også Träproduktindustrin (en finsk intresseorganisasjon). Ved Träproduktindustrins stand holdt Kontios tekniske sjef Mikkö Löf sin presentasjon om tømmerbygging i fremtiden for den finske ministeren Kimmo Tiilikainen, som har boliger, energi og miljø som ansvarsområder.

Kontio er et foregangsselskap i tømmerbyggingsindustrien og samtidig verdens største leverandør av tømmerbygninger. Kontio har også lang erfaring med prosjekter innen offentlige tømmerbygninger. I forbindelse med møtet mellom Löf og minister Tiilikainen ble det blant annet fremhevet at tømmer fra Kontio får høyeste karakter for brannsikkerhet og lydisolerende egenskaper i offentlige bygninger og at tømmer dessuten er et miljøvennlig materiale. Minister Tiilikainen var helt på linje med Kontios representant når det gjelder spørsmålet om man bør bruke mer tømmer i offentlige bygg for å bremse klimaendringene.

For å holde klimaendringene på et akseptabelt nivå er målet å finne en balanse mellom utslippene av drivhusgasser og karbonlagrene ute i naturen. Skoger og tømmerbygninger er karbonlagre som virkelig spiller en nøkkelrolle. Ved å bruke mer tre, både i private og offentlige bygg, kan vi effektivt redusere utslippene av drivhusgasser. Tømmerbygninger fra Kontio fungerer som karbonlagre og reduserer utslippene av drivhusgasser, for en tømmervegg binder ti ganger mer karbondioksid enn det som frigjøres i forbindelse med produksjonen. I en tømmervilla fra Kontio finnes det faktisk mer enn 30 tonn virke. Hver kilo virke som vokser i skogen binder nesten 2 kg karbondioksid i luften.

FNs klimapanel IPCC (en mellomstatlig organisasjon) offentliggjorde på slutten av 2018 en klimarapport der det kreves av utslippsreduksjonene må skje mye raskere. Tømmer er eksepsjonelt som byggemateriale, for det er fornybart. Det er ikke de andre materialene som brukes til bygging. Når Kontio fremstiller konstruksjonsdeler av tre, produseres det mer ren energi enn det man trenger til produksjonen siden det oppstår biprodukter (sagspon og flis) som senere kan videreforedles. Formålet med den internasjonale klimapolitikken er å redusere de utslippene som varmer opp jordkloden vår. Minister Tiilikainen synes at det i større grad bør brukes tre i offentlige bygg.

Minister Tiilikainen synes at det i større grad bør brukes tre i offentlige bygg.

Lagrede favoritter

modell modeller
Anbefalt for deg Stories Inspirasjon, ideer og de siste nyhetene om moderne boligliv i tømmermiljø
×