Den gamle bygdeskolen fikk tilbygg i tømmer

Del siden — X Facebook

Den siste tiden har vi nesten bare hørt dårlige nyheter om gamle bygdeskoler og lokale skoler. Én etter én har de måttet stenge dørene for godt, for det er ikke lenger nok elever ute i distriktene. På tettstedet Kipinä i Nord-Finland har utviklingen gått den andre veien. I nesten 100 år har det vært lokal skole her, og nå kommer skolen til å få så mange nye elever at den måtte utvides. De nye tilbyggene er på rundt 400 kvadratmeter. Nybyggene ble bygd av tømmer, akkurat som den gamle skolebygningen som ble oppført i 1930. Tømmerstokkene til skolens tilbygg ble levert av Kontio.

Planen for utvidelsen av skolen i Kipinä. Laajennus = tilbyggene

Skolen i Kipinä har saltak og er malt i en tradisjonell rødfarge. Skolen ser akkurat så trivelig ut som en tradisjonell bygdeskole skal gjøre. Denne skolen ligger på tettstedet Kipinä i byen Pudasjärvi i Nord-Finland. Rett i nærheten av skolen ligger også elven Ijo med sine imponerende fossefall.

Dette området har trukket til seg mange nyinnflyttede på grunn av de fine strandtomtene ved elven Ijo og Kipinäs meget gode beliggenhet nær byen Uleåborg. Dit er det god og rask trafikkforbindelse. Uleåborg ligger dessuten midt i et område der det utvikles markedsledende teknikk med bærekraftig tilvekst og utvikling i den nordlige delen av Finland. I Kipinä bor det nå også mange barnefamilier.

– Da vi evaluerte utdanningsbehovet de kommende årene i Kipinä, innså vi at skolens lokaler ikke lenger vil strekke til for alle elevene. Mange barn ble påmeldt i barnehagen, og det var også en større gruppe som skulle begynne i barnehagen i år. Derfor visste vi at plasskravene til skolebygningen ikke vil bli redusert, i det minste ikke i løpet av de neste årene. Dette lå til grunn for vår beslutning om å bygge ut den gamle skolebygningen og få plass til barnehagen der, forteller Kari Rissanen, eiendomssjef i Pudasjärvi.

 

Ingen problemer med inneluften på skolen der man trosser rivningstrenden

Den nåværende skolen i Kipinä har fundament av tømmer. Skolebygningen sto ferdig i 1930 og har vært i bruk siden den gang. I årenes løp har man tatt godt vare på skolebygningen, som nå er blitt nesten 90 år gammel. Derfor er dette fremdeles en bygning det er sunt å oppholde seg i. Man trengte ikke å rive den gamle bygningen for å gi plass til en ny når man trengte større plass på skolen.

– Skolen i Kipinä er en god påminnelse om at tømmerstokker tradisjonelt ble brukt mye i nordiske skolebygninger og at tømmer også er et materiale som er meget holdbart. Disse gamle skolebygningene kan også kompletteres med nye tømmerstrukturer, sier Hanna Haipus, leder for prosjektbygg hos Kontio.

Det er byen Pudasjärvi som er ansvarlige for å bygge de nye delene av skolen. Beslutningstakerne i byen ønsket at skolens tilbygg skulle utføres i samme materiale som den opprinnelige skolen. De innså at tømmerstokker har mange gode egenskaper som er viktige nettopp i skolebygninger. I skoler som er bygd av tømmer er inneluften god. Også akustikken er meget god, med mykt klingende toner. Tømmer var også et naturlig valg for det gamle skolemiljøet i Kipinä.

I byen Pudasjärvi er forøvrig nesten alle bygninger bygd av tømmer i lengre tid. Her i byen kan man blant annet være stolt over verdens største tømmerskole på Hirsikampus, pleiehjemmet Hirsikartano og en barnehage bygd av tømmer. Alle disse bygningene er levert av Kontio. For tiden pågår det en offentlig anbudskonkurranse i byen om et byggeprosjekt på 9 000 kvadratmeter, der man vil etablere et helsesenter som på finsk skal hete Hyvän Olon Keskus. I Pudasjärvi er man fornøyd med disse tømmerbygningene, for på denne måten er man blitt kvitt alle de problemene med inneluft som før var til stor bekymring i byens lokaler.

– Det er ingen grenser for hvordan tømmer kan brukes i byggeprosjektene våre. Tømmer fungerer faktisk godt i mange typer offentlige bygninger. Akkurat nå pågår det for eksempel en offentlig anbudskonkurranse om en ishall i tømmer, forteller eiendomssjef Kari Rissanen.

I de større byggeprosjektene har byen lagt til grunn livssyklusmodeller og brukt eiendoms-leasing som  finansieringsform. Når det gjelder mindre tilbygg, som til skolen i Kipinä, ble prosjektet derimot gjennomført på vanlig måte, i byens regi. Dette innebærer at byen hadde en offentlig anbudskonkurranse om hovedentreprisen og også bestemte seg for å ha separate delentreprenører. Kontio vant anbudskonkurransen om skolens fundament og yttertak og var også ansvarlig for å få dem på plass.

– Den største tekniske utfordringen med tilbygg som til denne skolen i Kipinä er at den gamle og den nye delen skal fungere bra sammen. Kontio har utviklet et setningsfritt tømmer, Kontio SmartLog™, som fungerer meget bra i nettopp slike bygg som dette, der det ofte kreves stor presisjon for å kombinere to ulike deler av en bygning, sier Tomi-Olli Tolonen, leder for monteringsarbeid hos Kontio.

På skolen i Kipinä ble det oppført to separate tilbygg. Det ene skal brukes som skolelokaler og det andre trengs til barna i barnehagen. Det gikk raskt å oppføre fundamentet av tømmer. Etter rundt tre uker på byggeplassen hadde alle tømmerstokkene til de to tilbyggene blitt løftet på plass. Etter at fundamentet var ferdig bygde Kontio også tilbyggenes yttertak, slik at fundamentet umiddelbart var beskyttet mot vær og vind.

I de siste årene har offentlige bygninger av tømmer fått et nytt oppsving. De store, moderne tømmerbygningene Kontio har oppført den seneste tiden har også vist veien for nye prosjekter.

– Nå har man igjen tro på tømmerbygg. Man er mer bevisst på fordelene med tømmerbygninger, som god inneluft og økologisk tenkning. Kommuner og byer tør igjen å iverksette byggeprosjekter med tømmer. Aktuelt later tømmer til å være et populært materiale, spesielt når man planlegger nye skolebygninger og førskoler ulike steder i Finland. Skolen i Kipinä er et godt eksempel på at tømmer fungerer godt, ikke bare for nye bygg, men også ved utbygging av eldre bygninger, sier Hanna Haipus.

Lagrede favoritter

modell modeller
Anbefalt for deg Stories Inspirasjon, ideer og de siste nyhetene om moderne boligliv i tømmermiljø
×