Hirsitalo on valinta paremman ilmaston hyväksi

Jaa sivu — X Facebook

Kontion hirsirakennusten hiilijalanjälki on pieni. Tiesitkö, että puu pitää ylimääräistä hiiltä poissa ilmakehästä myös hirsiseinän muodossa?

Koskettaako sinuakin ympäristömme tulevaisuus, ja pohdit epätoivoisena vaihtoehtoja, mitä pystyt tekemään paremman ilmaston hyväksi? Liikenteen päästöistä ja kasvisruokailusta on keskusteltu paljon, mutta harvemmin puhutaan asumisesta. Sen osuus suomalaisten hiilijalanjäljestä on kuitenkin peräti 30 prosenttia. Valitsemalla kodiksesi Kontion hirsitalon teet pienellä vaivalla ison ympäristöteon.

 

Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Me Kontiolla olemme mukana tässä taistelussa paremman maailman puolesta.

- Ilmastotalkoomme ovat olleet käynnissä jo 1970-luvulta, josta lähtien olemme valmistaneet hirsituotteita. Sen lisäksi, että hirsitalo on jo itsessään ekologinen valinta, meillä on käsissämme hirren koko tuotantoketju tukista valmiiksi taloksi. Olemme järjestelmällisesti kehittäneet tapoja, miten toteuttaa tuotteet yhä energiatehokkaammin ja ympäristölle myönteisemmin, Kontion liiketoimintajohtaja Jonas Lindeman sanoo.

 

Parempi sisäilma ja sen myötä terveellisyys ovat monille tuttuja syitä valita hirsitalo. Terveelliset valinnat tuntuvat usein olevan samalla ympäristöystävällisiä. Jatkuvasti useampi asiakkaamme kertookin ekologisuuden tärkeäksi syyksi valita Kontion hirsitalo. Miksi hirrestä rakennettu talo on niin ekologinen?

Monistakin eri syistä, mutta ensimmäinen vastaus on kestävyys. Talo säilyy sukupolvelta toiselle, eikä rapistu muutaman kymmenen vuoden käytön jälkeen. Koska talo on kestävä, sen ylläpitäminen ja korjaaminen kuluttavat vähemmän energiaa eli ympäristöä, ja samalla myös asukkaan hermot ja kukkaro säästyvät. Vielä elämänsä jälkeen hirsitalo voidaan käyttää uudelleen hyödyksi: käytetyistä hirsistä voidaan rakentaa uutta, tai hirret voidaan polttaa energiaksi.

Toisekseen, hirsitalo varaa itseensä energiaa lämpimällä luovuttaen sitä kylmällä ilmalla. Sama pätee myös toisinpäin: hirsi viilentää huoneilmaa kesäkuumalla. Tämä ominaisuus vähentää huomattavasti lämmitys ja viilennys tarpeita.

Mutta mikä tärkeintä, hirsitalon kaikkia seiniä voi kutsua hiilinieluksi. Se tarkoittaa, että talon seiniin on varastoitunut enemmän hiiltä, kuin sen rakentamisessa vapautuu ilmakehään.

Hirsiseinä on hiilinielu.

Sidotaan hiiltä pois ilmakehästä

Mikä hiilinielu tarkemmin on? Kuten tiedämme, kasvihuoneilmiö on seurausta siitä, että ilmakehään on päässyt liikaa tiettyjä kaasuja, esimerkiksi hiiltä sisältävää hiilidioksidia. Ylimääräistä hiilidioksidia alkoi vapautua ilmakehään silloin, kun fossiiliset polttoaineet otettiin käyttöön. Öljyn ja kivihiilen poltto alkoi vapauttaa ilmakehään ylimääräistä hiiltä maan ikiaikaisista varastoista.

Lääkkeenä tähän ylimääräiseen hiileen toimivat kasvit. Ne poistavat hiiltä ilmakehästä, koska ne hengittävät hiilidioksidia ja sitovat hiiltä itseensä hiilihydraateiksi. Kun kasvi maatuu tai palaa, se vapauttaa hiilen takaisin ilmakehään, ja taas uudet kasvavat kasvit sitovat hiilen itseensä. Puut ovat erinomaisia hiilinieluja, koska ne sitovat hiilen runkoihinsa kymmeniksi tai sadoiksi vuosiksi, ennen kuin lahoavat ja vapauttavat hiilen.

Puusta rakennetussa talossa sen seiniin on siis varastoituneena hiiltä. Nimenomaan hirsiseinät ovat massiivista puuta, eli hirsiseinissä hiiltä on varastoituneena erityisen paljon. Ja koska hirsitalo on kestävä, kuluu pitkä aika, ennen kuin hiili vapautuu takaisin luontoon.

- Hirsitalon seinissä hiili pysyykin sitoutuneena, poissa ilmakehästä, koko sen elinkaaren ajan, jopa satoja vuosia, Kontion Pudasjärven tehtaanjohtaja Tapio Anttonen sanoo.

Esimerkkinä viimeisen kymmenen vuoden aikana on Kontion toimittamiin hirsirakennuksiin sitoutunut jopa 650 000 tonnia hiilidioksidia, mikä vastaa 8200 lentokoneella tehtyä matkaa maailman ympäri. Vastaavasti yhden 180-neliöisen omakotitalon ulkoseinissä on varastoituneena jopa 25 tonnia hiilidioksidia. Sen valmistuksesta ja vielä 50 vuoden kunnossapidosta tulee päästöjä vain kymmenesosa tästä, noin 2,5 tonnia. Hirsitalon hiilinielu on vakuuttava, eikö totta?

Yhä useampi valitsee autonsa sen hiilijalanjäljen perusteella. Miksei asumisensakin voisi valita samalla periaatteella? Kontion tuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Näytämmekin esimerkkiä ja tulemme jatkossa ilmaisemaan jokaisen talotuotteemme hiilikädenjäljen, joka tarkoittaa tuotteen myönteisiä puolia ympäristön kannalta – paljonko rakennus sitoo hiiltä itseensä ja miten materiaalit pystytään esimerkiksi kierrättämään tai käyttämään energiaksi myöhemmin.

Metsien kannalta vastuullista

On ympäristölle sitä parempi, mitä enemmän rakennetaan puusta. Se on uusiutuva materiaali, kun taas esimerkiksi sementtiin tarvittava hiekka hupenee maailmasta hurjaa tahtia. YK:n vuoden 2014 UNEP-ympäristöraportti kuvailee, kuinka maan päällä oleva hiekka ei usein kelpaa rakentamiseen, joten rakennuskelpoista hiekkaa joudutaan kaivamaan esimerkiksi vesistöjen pohjasta. Tämä taas vahingoittaa merten ja jokien ekosysteemiä ja muokkaa maastoa odottamattomasti.

 

Suomessa puurakentamisessa toimitaan metsien kannalta vastuullisesti: jokaisen kaadetun puun tilalle on perustettava uutta metsää. Kontion tuotteissa käytetty mänty tulee Koillismaan, Ylä-Kainuun ja Lapin mäntymetsistä. Puun hankinnassa on käytössä sertifikointijärjestelmä, joka varmistaa, että puut tulevat vastuullisesti hoidetuista metsistä.

- Tiedämme aina tarkasti, mistä tukit ovat lähtöisin, Tapio Anttonen sanoo.

Lisäksi tuore Suomen metsäinventaario kertoo, että Suomen metsien kasvu kiihtyy jopa nopeammin kuin on tiedetty. Saamme siis uusia kasvavia hiilinieluja kovaa tahtia lisää, ja metsät kasvavat jopa nopeammin kuin niitä ehditään hakata. Esimerkiksi Pudasjärven hirsikampuksen verran puuta kasvaa Suomessa noin 15 minuutissa – Kontio toimitti kampukseen hirret, kun sitä rakennettiin vuosina 2014–2016. On hyvä muistaa, että metsät eivät säily muuttumattomina hiilinieluina, vaikka niitä ei hakattaisi. Kun hoitamattoman metsän vanhat puut alkavat lahota ja rapistua, ne alkavat vapauttaa varastossa ollutta hiiltä takaisin kiertoon.

- Vanhassa metsässä hiiltä voikin jo vapautua yhtä paljon kuin sitoutua, Tapio Anttonen toteaa.

Sivuvirroista saadaan energiaa – mitään ei mene kaatopaikalle

Kontion tuotteiden koko tuotantoketju on ekologinen: hirren matkalla metsästä taloksi syntyy yli puolet enemmän energiaa kuin kuluu. Tukki kuljetetaan tehtaalle, sahataan, kuivataan ja jatkojalostetaan. Tuotteiden valmistuksessa syntyy hakkuujätettä, kuten kutterilastua ja sahanpurua, jotka kuljetetaan eteenpäin käytettäväksi bioenergiana. Kaatopaikkajätettä ei tule.

- Lämmitykseen ja sähköön kuluu Kontiolla vain noin puolet sivuvirtojen energiamäärästä, Tapio Anttonen kuvailee.

Puun polttamisesta syntyvä energia on pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, niistä, jotka alun perin ovat ilmastonmuutoksen aiheuttaneet. Fossiiliset polttoaineet vapauttavat ilmakehään uutta hiiltä maan uumenista ikiaikaisista varastoista, kun taas puun käyttö energiana kierrättää ilmakehässä jo olemassa olevaa hiiltä.

Kestävyydellä ekologisuutta

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että ajattelemme valinnoissamme myös tulevia sukupolvia. Kontion hirsitalo kestää aikaa ja on kestävä myös ilmastonmuutoksen myötä lämpenevässä ilmastossa. Kontion tekninen johtaja Mikko Löf kertoo, että tämä johtuu kahdesta asiasta: hirsi materiaalina mukautuu hyvin lämpötilan- ja ilmankosteudenvaihteluihin. Lisäksi hirsitalon rakenne on erityisen vankka, joten se säilyy huomattavan hyvin ehjänä esimerkiksi kovassa tuulessa.

- Hirsi on niin sanottu hygroskooppinen materiaali. Se tarkoittaa, että se pystyy tasaisesti kosteuttamaan itseään ja luovuttamaan kosteutta pois. Lisäksi hirsiseinän rakenne on yksinkertainen, eikä sitä ole pinnoitettu tiiviillä kalvoilla. Kosteus ei siis pääse helposti tiivistymään mihinkään kohtaan ja aiheuttamaan kosteusvaurioita, Löf kuvailee.

Ja kun säästytään kosteusvaurioilta, säästytään energiaa kuluttavilta ja kalliilta korjauksilta.

Hirsitalon rakenne koostuu ladotuista puista päällekkäin, ja sen saumat joustavat jonkin verran. Siksi rakenne pystyy elämään esimerkiksi tuulen vaihteluiden mukaan. Kun myrsky lakkaa, talo useimmiten asettuu paikalleen takaisin.

- Saman joustavuuden ansiosta hirsi on suosittu materiaali myös maailman maanjäristysalueilla, esimerkiksi Japanissa, Löf kertoo.

Kestävyyden lisäksi Kontion hirsitalon lämmönvarauskyky auttaa vähentämään energiankulutusta ja siten päästöjä. Lämpimällä ilmalla hirsi varaa itseensä lämpöä ja vapauttaa sitä sitten, kun tulee viileämpää. Kylmällä ilmalla hirsi varastoi itseensä viileyttä ja vapauttaa sitä sitten, kun tulee lämpimämpää. Siksi lämmitykseen ja viilennykseen tarvitsee käyttää vähemmän energiaa. Hirsitalon lämmitykseen kuluu noin 5 prosenttia vähemmän energiaa ja viilennykseen jopa 50 prosenttia vähemmän.

Kontion tavoite on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen. Valitsemalla Kontion hirsituotteen olet pienellä vaivalla mukana taistelussa paremman maailman puolesta.

Kontio on mukana taistelussa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta vastaan.

Rakentaja, näin pienennät hiilijalanjälkeäsi

  • Valitse tontti, jolle talon voi sijoittaa niin, että ikkunat keräävät aurinkoa etelän puolelta.
  • Pohdi, paljonko neliöitä oikeasti tarvitset – pienemmän talon rakentamiseen kuluu vähemmän energiaa, materiaalia ja rahaa.
  • Onko talo muunneltavissa perheen tarpeiden mukaan? Varaudu tuleviin muutoksiin jo, kun suunnittelet rakentamista.
  • Suosi materiaaleissa täyspuuta aina, kun voit: lankkulattia, hirsiseinät ja -paneelit, massiivipuiset kiintokalusteet.
  • Vältä muovia ja muovia sisältäviä pintakäsittelyaineita.
  • Hanki kodin sähkölaitteiksi vähiten kuluttavia A-ryhmän laitteita. Puu-uuni ja takka voidaan liittää osaksi talon lämmitysjärjestelmää.
  • Tee jätteiden lajittelusta mahdollisimman helppoa: keittiössä kannattaa olla tarpeeksi tilaa ja käytännölliset astiat biojätteelle, lasille, metallipurkeille ja pahville.
  • Varaudu kattorakenteissa aurinkopaneeleihin. Mitä helpommin aurinko pääsee säteilemään kennoon, sitä paremmin se myös tuottaa virtaa.
  • Aurinkolippa on hyvä lisä. Sen ansiosta talo ei kuumene kesällä liikaa, mutta talvella matalalta paistava aurinko lämmittää.
  • Sijoita talo tontilla sellaiselle kohdalle, joka on ympäristön kannalta vähiten merkityksellinen. Rehottava, runsas piha on ympäristön kannalta hyvä, koska se tukee luonnon monimuotoisuutta.
Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Hiilikädenjälki puolestaan kuvaa Kontion hirsirakennusten päästövähennysvaikutusta. Hiilikädenjälki kertoo kuinka paljon Kontion hirsirakennus sitoo hiiltä itseensä.

Tallennetut suosikit

malli mallia
Sinulle suositeltua Stories Inspiraatiota, ideoita ja viimeisimpiä uutisia nykyaikaisesta hirsiasumisesta. Katso viimeisimmät kuulumiset s...
×