Ta i trä

Dela sidan — X Facebook

Artikeln publicerades i septembernumret 2019 av n by Norwegian Magazine.

 

Timmer är inte exakt ett originellt byggnadsmaterial men dagens arkitekter håller på att förälska sig i det på nytt tack vare dess hållbara förvaltning samt de brandhämmande och koldioxidavskiljande egenskaperna. Kan timmer vara svaret på några av världens miljöproblem?

Ta till exempel det Finlandsbaserade företaget Kontios arbete. Kontio är världens största tillverkare av timmerhus. För dem överträffar användningen av trä i husbyggnad alla andra materials egenskaper, särskilt när arktisk tall från skogar nära polcirkeln i norra Finland används. De ser att detta trädslag ger hållbarare byggnader och också har naturliga antibakteriella egenskaper, vilket gör det motståndskraftigt mot fukt och mögel. Som byggnadsmaterial fungerar timmer också bra mot eld, då dess naturliga fuktighet skyddar mot antändning. Dessutom absorberar trädet koldioxid när det växer, ett ämne som sedan binds i timret. Detta erbjuder en extra bonus eftersom inga fossila kol släpps ut i atmosfären.

Kontios timmerhus har utformats för att vara energieffektiva oberoende av väder. Det innebär att solljuset erbjuder de perfekta förutsättningarna för att de massiva väggarna ska kunna samla in och bevara energi. För att minska avfallsdeponier används dessutom byggnadsprocessens flis och sågspån som bioenergi, vilket visar ytterligare en fördel med ett riktigt utnyttjande av denna naturresurs.

N by Norwegian septembernumret.

Kontio inser och tar aktivt tag i dess inverkan på miljön.

– Vi arbetar bara med hållbart förvaltade skogar och för varje träd som används planterar vi 4–5 nya. Vi säkerställer också att skogen störs så lite som möjligt för att låta viltet frodas, säger Eino Hekali, företagets globala försäljningschef, som själv äger en liten skog.

– Skogen är Finlands gröna guld så vi vill alla ta väl hand om den. Det ligger i våra gener att vårda den, fortsätter Eino Hekali.

Eftersom trä är nästan fullständigt återvinningsbart uppmuntrar det ett ”cirkulärt” tankesätt och motverkar den slit-och-släng-mentalitet som vuxit sig så stark i dagens samhälle.

– Användningen av materialet säkerställer att vi tänker på det här sättet. Det erbjuder hållbart byggande samt är återvinningsbart och återanvändbart. Därmed sluts kretsen och säkerställer att det stannar kvar i systemet, säger Eino Hekali.

Med en beprövad historia inom framgångsrik skogsförvaltning har den nordiska regionen föregått med gott exempel. Resten av världen kan inte bara lära något från detta utan har också möjlighet att skapa sitt eget system. Kanske finns det fortfarande hopp om att rädda och bevara den jord som vi har privilegiet att bo på.

 

Ta i trä-artikeln publicerades i septembernumret av n by Norwegian Magazine. Du hittar hela artikeln på sidorna 72–80.

Läs n by Norwegian

Kontio Glass House 50. Du kan se exempel på Kontios timmerhus på deras utställningsområde i Nurmijärvi, beläget endast 30 minuter från Helsingfors. Norwegian flyger till Helsingfors från fler än 30 destinationsorter.

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Stories Inspiration, idéer och de senaste nyheterna av modernt boende i timmermiljö
×