Kontio levererar timmer till allaktivitetsbyggnaden Monio i Tusby

Dela sidan — X Facebook

Monio är ett allaktivitetsbyggnad som uppförs på uppdrag av Tusby kommun i södra Finland. Byggnaden kommer bl a att inhysa ett gymnasium, konstutbildning, Medborgarinstitut och därmed bli ett levande kulturhus. Kontio tillhandahåller planeringskompetens samt timmer för detta stora projekt. Byggherre är Lujatalo. Projektentreprenaden är värd ca 27 miljoner euro.

 

Bild: Aarti Ollila Ristola arkitekter

Byggnaden kommer att ha en modern och innovativ arkitektur där timret som används som väggkonstruktion kommer bli byggnadens mest synliga element. Objektets bärande stomme består av betongelement, limträpelare, stålbalkar och CLT-skivor av trä. Runt hybridstommen uppförs sättningsfritt SmartLog-timmer som väggkonstruktion.

– Vi har gjort enormt bakgrundsarbete och erbjudit vår kompetens till flera olika parter i projektet för att detta skulle kunna bli verklighet. Avtalet med Lujatalo om att leverera timmer till byggnaden är en fantastisk möjlighet för Kontio. Byggnaden är en en av de största hus som uppförts av timmer och självklart är det kul för oss inom timmerbranschen. Att få genomföra det tillsammans med Lujatalos professionella medarbetare är för oss en fantastisk möjlighet och extra kul att så många Tusby-invånarnare kommer att få uppleva detta, säger Hanna Haipus, affärschef för B&B På Kontios huvudkontor.

– Planeringen av den nya inlärningsmiljön och det nya kulturhuset baseras på ett arbete som vann en arkitekturtävling och representerar världskänd finsk arkitektur. Träbyggandet stärker Tusbys berömda och traditionsrika historia av träbyggande och stödjer principen om att bekämpa klimatförändringar i  kommunen. Byggnaden kommer att bli som ett vardagsrum för alla kommuninvånare, säger Mikko Simpanen, chef för lokaltjänster vid Tusby Lokaltjänster.

– Monio kommer att fungera som ett mångsidigt center för utbildning, kultur, kunskap och uppvisning samt som mötesplats. Där kombineras en ny inlärningsmiljö för flera användargrupper med ett kulturhus som betjänar alla kommuninvånare. Genom att koncentrera tjänsterna till en plats vill vi höja kvaliteten på och tillgängligheten till tjänsterna, stärka Tusbys dragningskraft som kulturkommun och göra lokalanvändningen mer effektiv. Monio startar förnyelsen av inlärningsmiljöer i Tusby kommuns tjänstenätverk, fortsätter Simpanen.

Byggnadsprojektet inleds sommaren 2021 och slutförs sommaren 2023.

Sparade favoriter

modell modeller