Kontio leverer tømmer til flerbrukssenteret Monio i Tusby

Del siden — X Facebook

Monio er et flerbruksprosjekt som føres opp på oppdrag fra Tusby kommune. Det kommer bl.a til å inneholde gymsal, lokaler for grunnleggende kunstopplæring og Tusby voksenopplæringssenter. Byggherre er Lujatalo og Kontio leverer tømmer og design ekspertise på dette prosjektet. Prosjektentreprisen er på ca 27 millioner euro.

Bilde: Aarti Ollila Ristola arkitekter

Byggets unike arkitekter og høye standard er med på å gi bygget særpreg hvor konstruksjon består av en hybridramme og tømmeret brukes som veggkonstruksjon. Dette er setningsfritt SmartLog tømmer og er byggets mest synlige element. Byggets bærekonstruksjon består av betongelementer, limtredrager, stålbjelker og CLT plater.

«Kontio har jobbet med dette prosjektet i flere år. Vi har gjort enormt mye bakgrunnsarbeid og bidratt med vår kompetanse i flere ulike deler av prosjektet. Avtalen med Lujatalo om å levere tømmer til prosjektet var et stort skritt for Kontio. Bygget er en kjempe innenfor tømmerbransjen. Å få gjennomføre det sammen med Lujatalos profesjonelle folk er for oss en fantastisk mulighet til å gi all vår kompetanse til Tusby innbyggernes beste « sier Hanna Haipus, leder for B2B hos Kontio.

Arkitekturen av den nye skolen og kulturhuset er basert på vinneren av en arkitekturkonkurranse og representerer verdenskjent finsk arkitektur. Byggene styrker Tusbys kjente og tradisjonsrike historie for bygging i tre og er med på å understøtte prinsippet om å bekjempe klimaforandringer i kommunen vår. Bygget kommer til å bli et oppholdsrom for alle innbyggerne i kommunen, sier Mikko Simpanen, leder for plan og miljø i Tuusula.

«Monio kommer til å fungere som et flerfoldig senter for opplæring, kultur, kunnskap, utstillinger og møteplass. Det vil bli en kombinasjon for flere ulike brukere og et kulturhus for alle innbyggere i kommunen. Ved å samle alle tjenestene på et sted vil vi forbedre kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene, styrke Tusby som en kulturkommune og mer effektiv utnyttelse av arealet. Monio er starten på fornyelsen av opplærings miljøet i Tusby kommunes tjenestenettverk» fortsetter Simpanen.

Byggeprosjektet starter opp sommeren 2021 og ferdigstilles sommeren 2023.

Lagrede favoritter

modell modeller