Moderna timmerväggar är energitäta och bidrar till en hälsosam luftfuktighet inomhus

Dela sidan — X Facebook

Ett modernt timmerhus är mycket elegant, men även energieffektivt. Samtidigt andas Kontios lamelltimmer och sättningsfria SmartLog™-timmer utmärkt.

Att materialet andas betyder inte att inneluft skulle strömma ut eller uteluft in genom timret eller fogarna i huset. Ett modernt timmerhus i sig är ju mycket energitätt. Däremot andas timret så att det balanserar variationer i luftens fuktbalans inne i huset.

– Om luftfuktigheten inomhus ökar, lagrar timret fukt i sig. När luften börjar torka avger timret fukten tillbaka till rummet, berättar Mikko Löf, teknisk direktör på Kontio.

Fukten går inte heller genom timret, utan timret fångar upp extra fukt i ytstrukturen, till ett maximalt djup på cirka fem centimeter. Därifrån frigör det fukten till rumsluften genast när fukt behövs.

Kontio Aurinkometsä

Rumsluften blir inte för fuktig

Löf ger som exempel en trevlig bastukväll med familjen eller vännerna. Det är många som badar bastu och går i duschen. Man sitter, badar, diskuterar och kastar bad. Tiden flyger. Samtidigt bildas imma på fönster och speglar och i omklädningsrummet blir tidskrifterna vågiga. Detta talar om att mycket fukt har samlats i rumsluften och att den kondenseras på ytorna. Man kan försöka underlätta situationen genom att öka ventilationen kraftigt.

Detta sker ofta i hus med lätta konstruktioner. I Kontios timmerhus är situationen en annan: fönstren hålls imfria och pappren torra under hela bastukvällen. Luften är inte för fuktig eller unken, utan det är skönt att andas i ett timmerhus.

– När luften sedan börjar torka blir rumsluften inte heller för torr. Timret avger fukt till rummet så småningom, berättar Löf.

Timret fungerar alltså som en slags buffert som ändrar luftfuktigheten i vardera riktningen. På vintern är luften ofta torr, men i hemmen badar man och tvättar kläder så pass mycket att timret kan samla upp fukt. När luften igen börjar blir torr, börjar timret avge den lagrade fukten till rumsluften.

Allt detta sker snabbt, det vill säga timret hinner reagera på variationer i fuktbalansen så att säga i realtid, flera gånger om dagen. På detta sätt kompletterar det en vanlig mekanisk ventilation.

– Mekanisk ventilation fungerar inte alltid optimalt så som man har planerat. Effekten kan inte nödvändigtvis ökas i precis rätt utsträckning om luftfuktigheten börjar bli hög. Dessutom går det en massa energi till den ökade ventilationen. I ett timmerhus behöver man inte alltid skruva upp ventilationen, utan rumsluften hålls bra ändå, säger Löf.

Ett hälsosamt val

Det är bra för hälsan att timret andas, eftersom luftens fuktbalans hålls på en lämplig nivå. Om luften är för torr irriterar det andningsvägarna, medan för fuktig luft utgör en grogrund för bakterier. En idealisk luftfuktighet inomhus är cirka 45 procent.

För att timret ska andas lönar det sig att vara noggrann när man väljer ytbehandlingsmedel. Timret mår bäst av naturlig målarfärg som andas eller vax.

– Man ska undvika täta filmer, som till exempel att lacka, berättar Löf.

Kontio Glass House 80

Man känner värmelagringsförmågan med händerna

Massivt timmer kan lagra fukt, men även värme. Energibesparingar nås då man inte behöver värma eller kyla ett timmerhus lika mycket som ett traditionellt enfamiljshus med lätt konstruktion. Timmerhusets värmelagringsförmåga minskar energiförbrukningen med cirka fem procent och kylningsbehovet med rentav 50 procent.

Med mindre energiförbrukning sparar man på naturen och pengarna.

Mikko Löf förklarar att man kan känna timrets värmelagringsförmåga med bara händerna. Om man lägger handen på en timmervägg kan man känna att den är varm.

– Om man ställer sig mot en sten- eller gipsskivsvägg kan man i ryggen känna att den avger kyla på flera centimeters avstånd. Samma kan man konstatera utomhus genom att sitta på en sten eller en stubbe. Vi vet alla vilket som känns skönast.

Kontios moderna timmerhus är även i övrigt energieffektiva, eftersom de byggs enligt Kontios kvalitetskontrollanvisningar och därmed rejält uppfyller alla krav som ställs på lufttäthet. Enligt bestämmelserna får läckageflödet vara högst fyra, och ju mindre talet är, desto tätare är huset.

– Kontios alla enfamiljshus testas med en lufttäthetsmätning, som alltid ingår i kvalitetskontrollen för leveranserna, även om kunden själv bygger upp huspaketet. Som bäst har läckageflödet för Kontios timmerhus i några fall varit så lågt som 0,2, säger Löf.

Kontio Glass House

En konstruktion i massivt trä är säkrare

När huset är tätt, går energi inte till spillo. Det är även enklare att hålla en bra kvalitet på rumsluften när man inte har ett okontrollerat läckageflöde genom konstruktionerna.

– Timmerbyggnaderna har en energitäthet som är jämförbar med andra material, och i vissa fall är de rentav bättre och säkrare, konstaterar Löf.

Den massiva träkonstruktionen är enligt Löf bra, eftersom väggarna är helt i trä. Med en enkel konstruktion blir det färre riskpunkter, där något kunde gå snett och läckage uppstå på oönskade ställen.

– När man till exempel hänger upp en tavla på väggen och slår in en spik genom en tunn väggskiva, kan det bli hål i ångspärren. I en tjock timmervägg finns det ingen ångspärr som kunde gå sönder. Även om du senare drar ut spiken blir det inget läckage i konstruktionen, säger Löf.

Kontio planerar sina timmerhus med energieffektiviteten i åtanke. Formen på timrets långdrag och tätningarna i fogar och hörn bidrar till en energieffektiv konstruktion. Lösningarna testas länge i vårt eget produktutvecklingslaboratorium och i externa testningsanläggningar innan vi lanserar produkterna. Genom att testa färdiga byggnader får vi kontinuerligt information om hur lösningarna och produkterna fungerar så att vi kan fortsätta att utveckla dem.

En rätt byggd och behandlad timmervägg är energität och bidrar till mindre variationer i luftfuktigheten. Därför är den ett hälsosamt, förmånligt och miljövänligt, naturligt val.

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Stories Inspiration, idéer och de senaste nyheterna av modernt boende i timmermiljö
×