Kontio Hus AB

Världens största timmerhustillverkare

Bolagsfakta och ekonomi – Din pålitliga partner

 

Kontio grundades i början av 1970-talet och var då ett litet lokalt sågföretag. Sedan dess har Kontio vuxit till en föregångare i branschen och till världens största timmerhustillverkare. Idag sysselsätter Kontio över tvåhundra anställda.

Kontio har fått know-how och utvecklat ny teknologi för konstruktioner i massivt trä. Under 45 år har Kontio levererat mer än 50 000 timmerbyggnader. Idag är Kontio världens största timmerhustillverkare, beträffande både omsättning och produktion. Kontio levererar byggnader årligen till cirka 30 länder.

Kontios timmerhus, fritidshus, timmerstugor, ski lodge och andra byggnader är gjorda av arktisk fura dvs träd som växer i norra delen av Finland och är minst 80 år gamla. Det är sedan i Kontios egen fabrik i Pudasjärvi i norra Finland där husen förbereds och produceras. Kontio tillverkar även offentliga byggnader.

 

 

Kontiotuote Oy, även känt som Kontio, är ett finländskt företag och världens största tillverkare av timmerbyggnader. Kontio Hus Ab är Kontios dotterbolag. Företaget Kontiotuote Oy hör till den nordfinska koncernen PRT-Forest Group och har drygt tvåhundra anställda. År 2017 uppgick Kontios omsättning till 55,6 miljoner euro, varav exportens andel var cirka 28 procent. Vårt företag levererar årligen byggnader till Finland, Sverige och Norge och därutöver till cirka 30 andra länder. De största exportländerna är Ryssland, Frankrike och Japan. Kontios timmerhus, timmervillor, bastubyggnader och övriga byggnader tillverkas vid Kontios egen fabrik i Pudasjärvi i Finland. Där utförs alla tillverkningsfaser från bearbetning av timmerstockar till färdigställande av slutprodukten.

 

 

Visste du att
Kontios ekonomi är mycket solid och vi har beviljats certifikaten Starkast i Finland och Achiever, ett tecken på att företaget är en stark och tillförlitlig samarbetspartner.

 Nyckeltal för Kontiotuote Oy, 2018

Nettoomsättning 55,6 miljoner EUR
Rörelsevinst 0,5 miljoner EUR
Personal 227

 

 

Värden

Kontio har gjort sig välförtjänt av sin ledande ställning som världens största tillverkare av timmerhus. Vi är den enda aktören inom denna sektor som producerar allt från början till slut under tillverkningsprocessen, från timmerstocken till det färdiga huset. Under sammanlagt 45 års tid har vi tillverkat över 50 000 timmerbyggnader på olika håll i världen och byggt upp en stark kompetens och en klar vision om timmerbyggande.

Vår träkompetens, vilket vi vid Kontio kallar Woodhow™, är en garanti för vår expertis och för hög kvalitet. Vi är servicefokuserade, har tydliga framtidsvisioner och vill satsa på produktutveckling, vilket har givit oss garanterat nöjda kunder över hela världen. Dessa kundkontakter vill vi vid Kontio värna om även i framtiden.

 

Visste du att
Kontios timmerhus, fritidshus, timmerstugor, ski lodge och andra byggnader är gjorda från stockar till färdiga produkter på Kontios egen fabrik i Pudasjärvi i norra Finland. 
Kontio är en internationell aktör och världens största tillverkare av timmerhus
Kontio är en internationell aktör och världens största tillverkare av timmerhus

 

Utifrån vår erfarenhet och våra visioner skapar vi upplevelser och utformar livsstilar

Vid Kontio tror vi på att alla människor är unika. Det är därför vår skyldighet att skapa oss en klar bild av varje kunds personliga livsstil. Att skapa ett hem som svarar mot de individuella behoven är vår passion. Detta gör vi varenda dag genom att kombinera vår expertis med våra visioner för att kunna hjälpa dig.

Vi har samlat erfarenheter genom de personer vi fått möta. Under flera generationers tid. Vi har också samlat erfarenheter då vi byggt nya hem runt om i världen. Vår erfarenhet baseras på att vi gör allt från början till slut, från det att vi väljer ut timmerstockarna till dess att vi ger dem ett nytt liv, då vi gör dem till en del av ditt liv. Vår erfarenhet är en garanti för hög kvalitet. Detta är en garanti som vi är stolta över att kunna ge.

Vår erfarenhet bygger på vår historia, medan vår framtid baseras på våra visioner. Dessa erfarenheter har vi fått, eftersom vi är nyfikna på allt nytt. Eftersom vi inte har förutfattade meningar utan gärna provar på nya metoder. Dessa erfarenheter samlar vi kontinuerligt genom dagens upptäcktsfärder in i morgondagens trender och stilinriktningar. Erfarenheterna växer fram, eftersom vi vill vara en vägvisare och är modiga nog att lita på oss själva, och eftersom vi vill ge dig ett mervärde.

Vi gör allt detta och bär stolt vårt arv med våra rötter djupt i den finländska marken, samtidigt som vi riktar blicken förbi trädtopparna och ut mot den vida horisonten. Vår målsättning är att skapa hem som återspeglar din stil att leva. Oavsett var någonstans du är.

 

 

Visste du att
Kontio hör till finska PRT-Forest Group. Koncernen är ett familjeföretag och omfattar sju bolag med fokus på trähus och konstruktionsmaterial. Ägarna har en långsiktig strategi för utvecklandet av Kontio och övriga koncernbolag. PRT-Forest investerar systematiskt i Kontio för att utveckla toppmoderna produkter samt branschens teknologi och processer.
Kontios fabrik i norra Finland är den största och modernaste timmerhusfabriken i världen.
Kontios fabrik i norra Finland är den största och modernaste timmerhusfabriken i världen.

 

Kontios kvalitetslöfte

Vi är världens enda tillverkare av timmerhus som självständigt utvecklar och tar fram träprodukterna från timmerstocken till den färdiga slutprodukten. Detta gör vi vid världens största fabrik för timmerhus i Pudasjärvi, där vi tillämpar de senaste forskningsrönen inom denna sektor och använder oss av spjutspetsteknik. Eftersom vi själva övervakar varje produktionssteg, kan vi säkerställa att våra kunder alltid får den bästa kvaliteten. När vi kombinerar 45 års erfarenhet och 50 000 levererade byggnader med den senaste tekniken och vår passion att skapa ett suveränt bra boende, uppstår begreppet Kontio-kvalitet.

 

Kontios DoP Prestandadeklaration

 

 

Visste du att
Bolagets namn, Kontio, är ett av de finska namnen på björnen. Folktraditionen i Finland betraktar björnen som det starkaste djuret och skogens respektingivande kung.

Kontio ingår i koncernen PRT-Forest

PRT-Forest konverterar rent finländskt trä för att svara mot behovet av högklassigt byggande och trivsamma bostäder. Koncernens verksamhet styrs av en stark kundfokus och ett kvalitetstänk som alltid står i förgrunden. Den kvalitet vi tar fram vid PRT baseras på det högklassiga naturliga råmaterialet, den senaste design- och produktionstekniken samt den expertis som vi byggt upp genom utbildningar och erfarenhet av träbyggande.

Koncernens viktigaste värden är att respektera principerna om samhällsansvar och ta hänsyn till människorna som kunder, samarbetspartners och anställda. Inom ramen för virkesanskaffningen tillämpar koncernen en ekologisk anskaffningspolicy som spar på naturresurserna.

De viktigaste affärssektorerna för vår koncern är den mekaniska träindustrin och sektorn för byggmaterial samt industrin för småhus. Moderbolaget har ingen industriverksamhet, utan har istället hand om koncernförvaltningen. Dotterbolagen är Kontiotuote Oy, Jukkatalo Oy, Piklas Oy, Mellano Oy, PRT-Pro samt Lappli-Talot Oy. Moderbolaget äger hundra procent av dotterbolagen.

 

Visste du att
Kontio tillverkar också offentliga byggnader av timmer som skolor, förskolor, hotel, ski lodge osv.

 

Märket Design from Finland märket visar att Kontio har investerat i professionell formgivning och uppnått affärsfördelar med hjälp av design.
Märket Design from Finland märket visar att Kontio har investerat i professionell formgivning och uppnått affärsfördelar med hjälp av design.
Kontio använder endast timmer med PEFC-certifikat. Certifieringen garanterar att skogsvården är hållbar
Kontio använder endast timmer med PEFC-certifikat. Certifieringen garanterar att skogsvården är hållbar.
Kontio Healthy Living främjar välmågan och hälsosamt inomhusklimat
Kontio Healthy Living främjar välmågan och hälsosamt inomhusklimat.
Kontio-husen uppfyller kraven för det europeiska tekniska godkännandet ETA-05/0119, vilket är en förutsättning för CE-märket
Kontio-husen uppfyller kraven för det europeiska tekniska godkännandet ETA-05/0119, vilket är en förutsättning för CE-märket.
 Kontio är ett av Finlands Starkaste. Finlands Starkaste certifikatet är ett tecken på hållbart samarbete
Kontio är ett av Finlands Starkaste. Finlands Starkaste certifikatet är ett tecken på hållbart samarbete.
Utifrån sin ekonomiska prestationsförmåga har Kontio klassificerats som ett framgångsföretag av Kauppalehti
Utifrån sin ekonomiska prestationsförmåga har Kontio klassificerats som ett framgångsföretag av Kauppalehti.
Kontio är en solid och pålitlig partner
Kontio är en solid och pålitlig partner.

Se hur timmerbyggnader tillverkas i Kontios fabrik i Finland

Sparade favoriter

modell modeller