Tiivis talo on viihtyisä, terveellinen ja energiatehokas

Jaa sivu — X Facebook

Tiiveys vaikuttaa hirsitalon rakennusfysikaaliseen toimivuuteen, sisäilman terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen. Hyvä tiiveys saavutetaan osaavalla suunnittelulla ja huolellisella rakentamisella.

  
Nykyaikaisessa hirsitalossa ilma ei kulje rakenteiden lävitse, mutta massiivihirsirakenne ”hengittäessään” sitoo itseensä turvallisesti lämpöä ja kosteutta luovuttaen niitä ulkoisten olosuhteiden muuttuessa. Tämän vuoksi olosuhteet talon sisällä pysyvät tasaisina aivan kuten perinteisessäkin hirsitalossa, mutta ilman asumismukavuutta ja energiatehokkutta heikentävää vetoa. 

Talon tiiveys todetaan tiiveysmittauksella. Sen tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku qE50. Ilmanvuotoluku kertoo vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennusvaipan pinta-alaan (alapohja, yläpohja, ulkoseinät ovineen ja ikkunoineen). Mitä pienempi luku, sen parempi ilmatiiveys.

Kontion hirsitalot rakennetaan energiatehokkaiksi ja terveellisiksi

Kaikissa Kontion muuttovalmis-taloissa tehdään tiiveysmittaus ennen luovutusta asiakkaalle ulkopuolisen asiantuntijan toimesta (Vertia). Kontion muuttovalmis-talot ovat tiiveydeltään pääosin passiivirakennuksen tiiveysluvun (0,6 qE50) alapuolella ja selkeästi useammin kuin muut muuttovalmiit hirsitalot. (Lähde: Vertia Kanta -palvelu). Vuonna 2023 Kontion muuttovalmiiden talojen tiiveysmittausten keskiarvo oli 0,54 qE50. 63 % mittaustuloksista oli alle 0,6 qE50 (A-luokka) ja 37 % välillä 0,7–1,0 qE50 (B-luokka). Myös jokainen Kontion hirsitalopaketti tiiveysmitataan varmistuksena rakennuksen energiatehokkuudesta ja rakentamisen laadusta. Mittausraportti on asiakkaalle arvokas dokumentti talon jälleenmyyntiarvon kannalta. Kontio itse käyttää tuloksia tuotteiden kehittämiseen ja hirsirakennusten jatkuvaan parantamiseen.

Kontion hirsitalojen tiiveys kertoo toimivista rakenteista ja laadukkaasta rakentamisesta.

”Kontion hirsitalojen tiiveys kertoo toimivista rakenteista ja laadukkaasta rakentamisesta. Muuttovalmiiden Kontio-talojen tiiveyden voi sanoa olevan jopa huippuluokkaa.” kehuu Vertian toimitusjohtaja Topi Jokinen.

Kymmenen vuoden aikana Vertia on mitannut noin 2500 Kontion hirsitaloa. Topi Jokinen: ”Kontion panostukset rakentamisen laatuun näkyvät esimerkiksi asiakkaille tehdyissä ohjeissa, joiden avulla hyvä tiiveys on myös talopakettiasiakkaiden saavutettavissa.” 

Lue lisää tiiveysmittauksista Vertian sivuilta:
https://vertia.fi/tiiveysmittaus/
https://vertia.fi/blogi/miksi-nykyaikaisen-hirsitalon-tulee-olla-tiivis/

 

Lämpökamerakuvauksella etsitään vuotokohtia tiiveysmittauksen yhteydessä.

Tallennetut suosikit

malli mallia