Golfcentrum och turistby i timmer

Nidom Golf Centre, Japan

 

Timmerhus röner stor popularitet i Japan på grund av konstruktionernas säkerhet och jordbävningstålighet. Nidom Golf Center i Hokkaido, en ö med kraftiga klimatvariationer, valde Kontio som leverantör tack vare vår sakkunskap som byggnadsingenjörer och vårt mycket hållbara material, Arctic Pine™. Vi levererade timmerstugor av hög kvalitet att nyttjas som golfresidens och semesterbostäder. Nidom Golf Club valde likaså att bygga klubbhuset i timmer för att skapa en trevlig atmosfär.

Sparade favoriter

modell modeller