Kontio SmartLog™

Nya arkitektoniska möjligheter och lösningar

 

Innovativa nya lösning för modern arkitektur i massivt trä

Kontio SmartLog™ erbjuder:

  • ARKITEKTUR MED FRI DESIGN OCH STIL FÖR BYGGNADER I MASSIVT TRÄ
  • NYTTAN AV HEALTHY LIVING™ SOM KONTIO ARCTIC PINE™ MASSIVT TRÄ ERBJUDER
  • EN HÅLLBAR OCH EKOLOGISK BYGGNAD MED LÅNG LIVSLÄNGD
  • AVANCERAD TEKNIK OCH MONTERINGSFÄRDIGA FOGAR, DETALJER & TEKNISKA LÖSNINGAR
  • LÅGENERGIKONSTRUKTION

 

Läs om Healthy Living™    Läs om ArcticPine™

Mer flexibilitet i design

Kontio SmartLog™ är vår innovativa nya lösning för modern arkitektur i massivt trä. Tillverkningsmetoderna för SmartLog™ möjliggör intressanta och mer detaljrika byggkonstruktioner. Våra nya tillverkningsmetoder innebär att Kontio SmartLog™ timmer inte sätter sig som vanligt massivt timmer när det torkar. Det ger arkitekten mer flexibilitet i designen och gör det möjligt att kombinera olika byggmaterial och använda enklare detaljer och förenklade knutfogar.

Detaljerna gör helheten

Med vårt innovativa Kontio SmartLog™ timmer är möjligheterna till individuell design obegränsade. Du kan kombinera olika byggmaterial utan att fördelarna med massivt trä för den skull går förlorade.

SmartLog™-tekniken är den optimala lösningen för lågenergihus och lämpar sig i synnerhet för individuellt ritade och moderna hem, radhus, skolor och andra offentliga byggnader.

Kontio SmartLog™ tekniska data

Kontio SmartLog™ tillverkas med tre furulameller som korslimmas under högt tryck och bildar ett långt stockelement. När lamellerna limmas korsvis på längden, minskar trämaterialets tendens att krympa och svälla till en obetydlighet.  Den statiska styrkan och formhållbarheten ökar betydligt, vilket ger större frihet till arkitektonisk design.

 

Vill du veta mer om SmartLog™, ett timmer som inte sätter sig?

Ta kontakt

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Säkerhet Kontios timmerhus är kända för att stå emot extrema väderförhållanden överallt i världen, exempelvis massiva s...
×