Kontio Attefallshus

Våra attefallshus är byggda av marknadens bästa timmer och självklart
är de vinterbonade och lika gediget byggda som våra större hus.

Vi har tagit fram ett antal Attefallshusmodeller i modern och stilren design som på ett idealiskt sätt utnyttjar de 25 alt. 30 kvm som ett attefallshus tillåter. Kontio Attefallshus kombinerar det bästa av tusenårig finsk timmerhustradition med modern skandinavisk arkitektur och innovation. Husen är tillverkade av högkvalitativa naturmaterial som innebär ett hälsosamt och ekologiskt boende för dig och ett hållbart val för vår planet.

Våra Attefallshus

Attefall 1, 25 m2

Se modellen

Attefall 2, 25 m2

Se modellen

Glass House B, C, I, 25 m2

Se modellen

Glass House E, G, H, 25 m2

Se modellen

Vill du ha en offert?

Ta kontakt

 

 

 

Vädertätt eller nyckelfärdigt attefallshus - du väljer

Attefallshuset går att beställa vädertätt dvs Basic+ eller helt nyckelfärdigt. Oavsett val av leveranspaket så hjälper våra duktiga medarbetare till. Om du väljer nyckelfärdigt tar vi hand om husgrund, kök, bad, el, VVS mm och om du väljer vädertätt dvs Basic+ reser vi huset och du ansvarar för markarbete, bottenplatta, el, VVS  mm.

Vill du se ett Kontio hus i verkligheten?

 

På Nybygget vid Stockholm-Arlanda flygplats är du välkommen att besöka vårt  visningshus. Huset är 80 kvm stort och ingår i samma kollektion som Kontio Attefallshus med identiska material och design.
Ring oss gärna, eller skicka ett mail så kan vi mötas på plats och diskutera ditt attefalls-projekt.

Kontakta oss

Besök oss

Söker du någonting annat? Timmerhus, fritidshus, gårdsbyggnader eller kanske Glass House?

Se modeller

Regler för att bygga ett attefallshus

 

Riksdagen har tagit ett beslut om att den tillåtna byggnadsarean för attefallshus ska utökas från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. De nya reglerna gäller från 1 mars 2020. Du får bygga ett attefallshus på 30 kvadratmeter om huset ska användas som bostadshus och det kallas då ett komplementbostadshus. Huset måste ha badrum och kök samt vara tillgänglighetsanpassat. Alternativt får du bygga ett attefallshus på 25 kvadratmeter med annan användning än bostadshus. 

 

BYGGLOV OCH BYGGREGLER – VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ:

Bygganmälan och startbesked

Den som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov. Men, man måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och sedan invänta startbesked innan man sätter i gång och bygga.

Kolla med grannarna

Lagen säger att attefallshus måste byggas ”i bostadshusets omedelbara närhet”. Vad det betyder i meter är dock inte fastställt. Bygger du närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs även berörda grannars medgivande.

Storleksregler för attefallshus

Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 eller 30 kvadratmeter beroende på användning. Huset kan nyttjas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra meter. 

Byggrätt

Byggrätten bestämmer hur mycket du får lov att bygga på din tomt. Men attefallshusets yta är utöver byggrätten. Har du redan utnyttjat hela din byggrätt kan du alltså ändå bygga ett attefallshus. Har du redan en friggebod på max 15 kvadratmeter är inte heller det ett problem, du får ändå bygga ett attefallshus på 25–30 kvadratmeter.

Attefallshus på strandskyddat område

Ska du bygga inom strandskyddsområde, det vill säga inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag, så måste du ha tillstånd för det, även för attefallshus. Nära allmän väg, järnvägsområde, flygplatser eller militära anläggningar finns det särskilda regler. I särskilt värdefulla områden får inga attefallshus byggas, varken komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och är flygplatser, övnings- eller skjutfält får inte attefallshus som är komplementbostadshus byggas men det går bra att bygga komplementbyggnader. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter för attefallshus

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Om du inte följer reglerna

Attefallshus som byggs utan anmälan eller startbesked anses vara en olovlig byggnad, det vill säga ett svartbygge. Det kan göra att du får en byggsanktionsavgift och värsta fall att du måste riva huset. Det finns exempel på att det går att undgå ett sådant föreläggande genom att lämna in en anmälan i efterhand.

Källa: Boverket, Leva & Bo Expressen

Sparade favoriter

modell modeller
Rekommenderat för dig Bastu & mindre byggnader I Kontio timmerbastu du vill kasta bad ännu en gång! Titta på våra bastukollektionen.
×