Partnerskap

Hjälp oss att bygga en mer hållbar framtid med hjälp av timmer.

Grunden för hållbart byggande är en pålitlig partner. Vi förser dig med de mest avancerade produkterna och den mest kompetenta servicen från marknadsledaren. Vi är kundens partner genom hela byggprocessen.

Byggföretag

I våra projekt arbetar vi alltid med kunniga byggföretag som partners. Vi erbjuder en färdig och intressant kvalitetsprodukt samt med spetskompetens för att stödja byggandet och projektet.

Vi är världens ledande timmertillverkare och en pionjär inom produktutveckling. Det är bäst att bygga med kvalitetsprodukter!

Kommuner och städer

Vi är en professionell partner inom offentliga byggprojekt och en föregångare inom offentligt timmerbyggande. Om kommunen har kommit på idén om offentligt timmerbyggande eller är intresserad av dess möjligheter är vi den mest kompetenta experten att vända sig till.

Tillsammans kan vi utforska olika byggalternativ och lösningar som möter kommunens behov på både kort och lång sikt.

Investerare

Högkvalitativt byggande är grunden för hållbara investeringar. Vår långa erfarenhet och den senaste produktionstekniken möjliggör ett effektivt och högkvalitativt byggande.

Konstruktionen går smidigt när produktens funktioner och kvalitet är i toppklass. Byggaren har fullt stöd av våra proffs under konstruktionen. Resultatet är en byggnad av hög kvalitet, vars värde bevaras.

Arkitekter

Bästa referenser är våra färdiga byggobjekt och dess nöjda boende. Funktionella, hälsosamma, hållbara, praktiska hem och byggnader är målet för allt vi gör. Vi vill kontinuerligt utveckla timmerbyggandet och dess möjligheter.

Alla våra byggprojekt utförs med Kontio SmartLog™ timmer som inte rör sig. Denna mest avancerade timmerstock på marknaden gör det möjligt för arkitekter att designa intressanta byggnader för både offentligt och privat bruk.

Boende

På Kontio vet vi att många människor trivs i timmerbyggnader med dess hälsosamma inomhusklimat och livskvalitet. 

 

Kontakta oss

Sparade favoriter

modell modeller