Kontio Block timmerhus

Kontio Block timmerhus

Vi har förnyat flerbostadshus.

Vårt ekologiska flerbostadshus i trä, Kontio Block, för med sig årtionden av erfarenhet och vår vision om framtida byggande. Att konstruera flerbostadshus i timmer med oss är inte bara enklare och lönsammare, det ger också en överlägsen livskvalitet. Vi har utarbetat en omfattande struktursamling och informationspaket om timmerhus speciellt för byggproffs. Vi hälsar dig välkommen till den nya eran av flerbostadsbyggande med Kontio PRO.

Konceptet Kontio Block i timmerhus visar vägen för framtidens flerbostadshus i trä.

Vad är Kontio Block?

Kontio Block representerar ett strukturerat paket med samlad information om timmerhus, skapat specifikt för byggproffs. Utifrån detta har vi vidareutvecklat ett koncept för ett flerbostadshus för att utforska hur ett sådant hus i timmer kan gestalta sig.

Vårt designteam har tillämpat vår bästa designexpertis på konceptet, införlivande toppmoderna lösningar för utrymmesutnyttjande som optimerar användningen av stockar både strukturellt och visuellt. Vi har också fokuserat på inredning och detaljer för att skapa en övergripande enhetlig upplevelse. Kontio Block möjliggör integration av karakteristiska element från våra egnahemshus, exempelvis ett svävande tak och en snygg snedvinkel på taket.

När Kontio Block är som bäst erbjuder det en mysig atmosfär som är bekant från Kontios timmerhus och villor.

Kontio Block - Inspiration för Framtiden?

Kontio Blocks timmerhus är svaret på den ökande efterfrågan på nyskapande boende och byggande. I takt med att allt fler städer, kommuner och regioner engagerar sig för att främja attraktivt, koldioxidneutralt och hållbart byggande, står Kontio Block i framkanten. Kontios träbyggande är inte bara ekologiskt, utan tar även hänsyn till livscykelkraven för en verkligt hållbar lösning.

Att bo i ett trähus är inte längre enbart ett privilegium för dem som har ett eget hus. Dörrarna öppnas nu för fler att uppleva fördelarna med ett hälsosamt och ekologiskt hem. Vi strävar efter att göra det både enkelt och ekonomiskt fördelaktigt att designa och bygga flerbostadshus i timmer, samtidigt som vi främjar individuellt och hållbart boende. Med Kontio Block öppnas en ny värld av möjligheter för att forma framtiden för boende och byggande.

Byggföretag

Din entré till kommunens mest exklusiva byggarbetsplatser.

Kontio Block erbjuder en unik möjlighet att uppföra förstklassiga flerbostadshus i timmer. Vårt material, den oförädlade Kontios SmartLog™, utgör en tekniskt sofistikerad lösning även för omfattande konstruktioner. SmartLog är hållbart vid rätt byggnadslösningar och dess enkelhet underlättar byggprocessen. I bakgrunden syns det strukturerade ARK-konceptet, som har genomgått noggranna strukturella revideringar. Vi försäkrar att alla strukturella frågor är noggrant besvarade.

För att stödja byggandet erbjuder vi omfattande ledning genom Kontios egna projektledare. Eventuellt synligt partnerskap med en framstående timmertillverkare ger också stöd för egen försäljning och marknadsföring.

Byggandet av Kontio Block-flerbostadshus i timmer är genuint hållbart och ekologiskt med hänsyn till livscykelkonsekvenserna. Kontio Block möjliggör snabb och kostnadseffektiv konstruktion av flerbostadshus i timmer, och blir därmed en banbrytande lösning för hållbart och effektivt byggande.

Investerare

Utmärkt avkastning från timmerhus.

Kontio Block möjliggör kostnadseffektivt byggande och skapar eftertraktade kvadratmeter. Den växande trenden mot ett ekologiskt, bekvämt och hälsosamt liv har fångat intresset och förväntas bestå. Både invånare och kommuner visar ett stigande intresse för att investera i flerbostadshus i timmer, och Kontio Block representerar den optimala boendeformen inom denna eftertraktade trend.

Vi har smält samman det bästa av timmerkonstruktion med bekvämligheten i flerbostadsliv. Kontio Block används för att konstruera såväl exklusiva lägenheter som prisvärda hyresbostäder. Flerbostadshuset Kontio Block står för en kvalitetsprodukt som bibehåller sitt värde över tiden. Vi strävar efter att erbjuda en mångsidig och hållbar lösning för olika bostadsbehov och ekonomiska förutsättningar.

Kommuner och städer

Attrahera området på ett koldioxidneutralt och hållbart sätt.

Ett flerbostadshus i timmer representerar optimalt hållbart byggande. Enligt VTT:s beräkningar är koldioxidavtrycket för ett flervåningshus i trä ungefär 75 procent mindre än för ett liknande betonghus. Kontios flervåningshus i timmer utgör en möjlighet för en kommun eller stad som strävar mot koldioxidneutralitet att effektivt nå sina klimatmål.

De framväxande trenderna inom boende fokuserar på ekologi och ansvarstagande. En attraktiv kommun erbjuder sina nya och befintliga invånare boendealternativ som är inte bara intressanta, utan också hållbara och moderna. Ett hyreshus i timmer kombinerar ekologin, ansvarstagandet och den unika elegansen som kommer med att bo i ett trähus. Dessa aspekter blir alltmer avgörande för invånarna när de väljer både boendeform och bostadsort

Arkitekter

Utgångspunkter för att genomföra hållbara visioner.

Att skapa arkitektoniskt imponerande och fängslande byggnader i trä är en smidig process. Trä anpassar sig till många utmaningar, vilket ger dig möjligheten att utforska och utmana både dig själv och de potentialer som Kontio Block erbjuder inom designen. Detta blir särskilt tydligt när du arbetar med Kontios äkta icke-sedimenterande SmartLog-logg™. Vi är redo att stödja och uppmuntra arkitekter i förverkligandet av deras visioner och ser fram emot att bli utmanade när det gäller att skapa unika och imponerande strukturer från stockar.

Genom noggrann undersökning och granskning av tekniska lösningar har vi en djup förståelse för vad timmer som byggmaterial kan åstadkomma. Vi skapar utrymme för kreativ design och uppmuntrar till experiment. Kontio Block erbjuder konkreta lösningar som varje arkitekt kan använda för att förverkliga sin egen vision av ett hälsosamt, modernt och hållbart timmerhus. Vi ser fram emot att vara en partner som främjar och möjliggör unika arkitektoniska kreationer med hjälp av detta flexibla och hållbara byggmaterial.

Boende

Hälsosamt och modernt boende.

Att bo i ett timmerhus innebär en modern, individuell, hälsosam och stilfull livsstil. Träytor skapar en avslappnad och trivsam atmosfär, och med Kontio Block får du möjligheten att införliva moderna timmerbostäder på ett nyskapande sätt och på nya platser. Tänk dig att njuta av värmen från din egen timmerbastu högst upp i ett timmerhus - varför skulle detta privilegium bara vara förbehållet de som bor i egna hem?

Vi tror att alla förtjänar möjligheten att välja en ekologisk och hållbar livsstil. Kontios timmerhus erbjuder en harmonisk plats att både andas och bo på. Naturens timmer har enastående isoleringsegenskaper och reglerar effektivt inomhusvärme och luftfuktighet under olika årstider. Dessutom är det akustiskt utmärkt material.

 

Är du intresserad av möjligheterna med Kontio Block? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Sparade favoriter

modell modeller