Energieffektive Kontio-hus

 

Energibesparende Smart Design™

Materialet i Kontios tømmerhus kommer fra det arktiske klimaet ved polarsirkelen, der husene må tåle veldig kalde vintre. Her har man opp gjennom århundrene funnet ut at massiv furu er et ypperlig byggemateriale for de lokale forholdene. Massivt tømmer utjevner temperaturvariasjonene, slik at tømmerhusene er kjølige om sommeren og behagelig varme om vinteren. På den nordlige halvkulen skinner solen i lav vinkel, og massive tømmervegger samler og lagrer sollysets energi om høsten og våren.

Moderne Kontio-tømmerhus konstrueres ved bruk av Smart Design™ og teknisk avanserte løsninger som gir deg bokomfort i alle årstider, overalt i verden. Husene er designet slik at de også er energieffektive under ekstreme værforhold.

Energieffektiv teknikk

Kontios tømmerhus er tegnet med omhu for å oppfylle alle moderne boligers krav til energieffektivitet. Ved å ta riktig valg når det gjelder tømmertype, knuter, tetningsteknikk, vindusglass, ventilasjon og varmegjenvinning og dels tilleggsisolering kan kravene til lavenergibygg oppfylles.

Veggens varmeisoleringsevne og U-verdi kan forbedres med ekstra isolasjon. Isolasjonen kan monteres på tømmerveggens inn- eller utside og bekles med ulike yttermaterialer, noe som skaper interiører og eksteriører med ulikt utseende.

Lufttett konstruksjon

Ytterligere en faktor som sparer energi er Kontio-tømmerhusenes lufttetthet. Lufttette konstruksjoner gir bedre bokomfort, samtidig som de reduserer kostnadene gjennom et redusert energiforbruk. Den meget høye lufttettheten i Kontios tømmerhus oppnås av mange faktorer, blant annet høyteknologiske tømmerprofiler og vår doble tetningsteknikk.

Vi har utviklet denne doble tetningen spesielt for rektangulært tømmer. Tetningen har ingen skjøter og løper fra den ene enden av stokken til den andre. Den brukes sammen med en tilskåret knuteisolasjon for å garantere fullstendig lufttetthet. Vi har også utviklet spesielle detaljer og tetningssystemer for Kontios vinduer og byggeskjøter. Hus av rundtømmer har spesielle løsninger for lufttett isolasjon som passer til profilene.

Lufttettheten i Kontios tømmerhus er målt i tester av hele hus, og N50-lufttetthetsverdiene ligger klart under 1,0 1/h, noe som viser en meget høy tetthet.

 

Vil du vite mer?

Send en kontaktforespørsel 

Lagrede favoritter

modell modeller