Pikkula runokilpailun säännöt 12.6.-15.7.2018

Pikkula runokilpailun (jatkossa: kilpailu) järjestäjä

Kontiotuote Oy (y-tunnus: 0243055-7), Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi (jatkossa: Järjestäjä). Kilpailu ei ole missään yhteydessä kolmansiin osapuoliin. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan Järjestäjä.

 

Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta

Kilpailu alkaa tiistaina 12.6.2018 klo 12.00 Suomen aikaa ja päättyy sunnuntaina 15.7.2018 klo 23:59 Suomen aikaa ("Kilpailuaika"). Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

 

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomessa asuvalla luonnollisella henkilöllä lukuun ottamatta Järjestäjän henkilökuntaa ja Järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.

 

Osallistuminen

Osallistuja osallistuu kilpailuun kirjoittamalla vapaamuotoisen asiallisen ulkohuussi –aiheisen runon Järjestäjän 12.6.2018 nettisivulla julkaistuun kilpailuun sekä jättämällä yhteystietonsa niille varattuihin kenttiin 15.7.2018 klo 23:59 mennessä.

Kilpailuajan päätyttyä Kontion jury valitsee osallistuneiden keskuudesta yhden (1) voittajan parhaan runon perusteella, joka voittaa Kontion Pikkula-puuceen toimituksineen. Valinta suoritetaan ja julkaistaan tiistaina 17.7.2018. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi sekä runo julkaistaan myös Kontion nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa 17.7.2018. Jättämällä yhteystietonsa, Osallistuja antaa suostumuksen että Kontio saa olla häneen yhteydessä kilpailuun liittyvissä asioissa.

Kommenttikenttään kirjoitettuja asiattomia kommentteja ei oteta huomioon kilpailussa. Kontiolla on oikeus tuhota ja olla julkaisematta asiattomat kommentit sekä poistaa henkilö kilpailusta. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta reaktioita, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja.

Kilpailu tapahtuu ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista. Palkintoa tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomen mantereelle autorahtikelpoisen tien päähän. Järjestäjä ja osallistuja sopivat toimituksesta sekä ajankohdasta henkilökohtaisesti.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen etunimensä ja sukunimensä ilmoittamiseen Kontion nettisivulla sekä sosiaalisessa mediassa, mikäli osallistuja voittaa. Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä Järjestäjään sähköpostitse info@kontio.fi ilman, että peruutus vaikuttaisi oikeuteen saada voitettu palkinto.

Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin sähköpostitse tai puhelimitse. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.

Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin viiden (5) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Voittajalle toimitetaan palkinto Järjestäjän ja voittajan yhdessä erikseen sopimalla tavalla ja aikataululla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.

 

Poissulkeminen kilpailusta

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, Järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois kilpailusta ilman etukäteisvaroitusta. Kilpailusta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla kilpailualustan järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois kilpailusta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.

 

Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä.

 

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.

 

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.

 

Näiden osallistumisehtojen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa www.kontio.fi/rekisteriseloste/pikkula-kilpailusaannot/

 

Valitukset

Kilpailun toteutusta koskevat valitukset kilpailutietoineen tulee osoittaa Järjestäjälle 14 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen: info@kontio.fi. Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.

 

Tietosuoja

Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujan antamia yhteystietoja kilpailun voittajan tavoittamiseksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja suostuu, että Kontio saa käsitellä yhteystietoja ja ottaa yhteyttä osallistujaan. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan suostumusta eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Osallistuja voi kieltää antamiensa yhteystietojen keräämisen ja käsittelyn koska tahansa lähettämällä kirjallisen kiellon osoitteeseen info@kontio.fi.
Osallistumalla kilpailuun, osallistuja vahvistaa tutustuneensa tietosuojaselosteisiin ja hyväksyy, että osallistujan tietoja säilytetään ja käytetään tietosuojaselosteen mukaisesti. Kontion tietosuojaselosteet ovat luettavissa osoitteessa https://www.kontio.com/fi-FI/rekisteriseloste/

Tallennetut suosikit

malli mallia

Äänestä paras Sauna ja piha -lehden kansi ja voita
100 euron arvoinen elämyslahjakortti!

Äänestämään