Sauna ja piha -lehden kansiarvonnan säännöt

Sauna ja piha -lehden kansiarvonnan säännöt 2.-14.2.2018

Arvonnan järjestäjä

Kontiotuote Oy (y-tunnus: 0243055-7), Ranuantie 224, 93100 Pudasjärvi (jatkossa: Järjestäjä). Arvonta ei ole missään yhteydessä kolmansiin osapuoliin. Arvonnan sisällöstä vastaa ainoastaan Järjestäjä.

Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta

Arvonta alkaa perjantaina 2.2. klo 12.00 Suomen aikaa ja päättyy keskiviikkona 14.2. klo 23:59 Suomen aikaa ("Kilpailuaika"). Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä Suomessa asuvalla luonnollisella henkilöllä lukuun ottamatta Järjestäjän henkilökuntaa ja Järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.

Osallistuminen

Osallistuja osallistuu arvontaan vastaamalla Järjestäjän 2.2.2018 julkaisussa esitettyyn kysymykseen julkaisussa annetuilla reaktionäppäimillä sekä jättämällä yhteystietonsa sille varattuun kenttään. Arvonta-ajan päätyttyä osallistuneiden kesken arvotaan 1 voittaja, joka voittaa 100 euron arvoisen lahjakortin. Arvonta suoritetaan ja julkaistaan sunnuntaina 18.2.2018 Kontion nettisivuilla.

Kommenttikenttään kirjoitettuja kommentteja ei oteta huomioon arvonnassa. Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta reaktioita, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja.

Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Palkintoa tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksen etunimensä ja sukunimensä ilmoittamiseen Kontion nettisivulla sekä sosiaalisessa mediassa, mikäli osallistuja voittaa. Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä Järjestäjään sähköpostitse info@kontio.fi ilman, että peruutus vaikuttaisi oikeuteen saada voitettu palkinto.

Järjestäjä tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle yksityisviestin sähköpostitse tai puhelimitse. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.

Jos voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin viiden (5) päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Voittajalle toimitetaan palkinto Järjestäjän ja voittajan yhdessä erikseen sopimalla tavalla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.

Poissulkeminen arvonnasta

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, Järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois arvonnasta ilman etukäteisvaroitusta. Arvonnasta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla arvonta-alustan järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois arvonnasta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi. 

Arvonnan ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos arvontaa ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä. 

Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. 

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.

Näiden osallistumisehtojen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa osoitteessa www.kontio.fi.

Valitukset

Arvonnan toteutusta koskevat valitukset arvontatietoineen tulee osoittaa Järjestäjälle 14 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan osoitteeseen:  info@kontio.fi. Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä. 

Tietosuoja

Järjestäjä kerää ja käsittelee osallistujan antamia yhteystietoja arvonnan suorittamiseksi sekä arvonnan voittajan tavoittamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja suostuu, että Kontio saa käsitellä yhteystietoja ja ottaa yhteyttä osallistujaan. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman osallistujan suostumusta eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Osallistuja voi kieltää antamiensa yhteystietojen keräämisen ja käsittelyn koska tahansa lähettämällä kirjallisen kiellon osoitteeseen info@kontio.fi.

Tallennetut suosikit

malli mallia

Äänestä paras Sauna ja piha -lehden kansi ja voita
100 euron arvoinen elämyslahjakortti!

Äänestämään